Po raz drugi przyznano stypendia za dobre wyniki w nauce. Nagrodzono 151 uczniów sanockich szkół podstawowych

Po raz drugi przyznano stypendia za dobre wyniki w nauce. Nagrodzono 151 uczniów sanockich szkół podstawowych  151 uczniów ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, otrzymało stypendia naukowe. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 30 sierpnia w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka. Stypendia wręczali burmistrz Tomasz Matuszewski i wiceburmistrz ds. oświaty Grzegorz Kornecki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz Uczelni Państwowej, dyrektorzy sanockich szkół, rodzice i pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. 28 maja 2020 r. Rada Miasta Sanoka na wniosek burmistrza uchwaliła „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, i określiła szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach tego programu. Celem Stypendium jest nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, motywowanie do dalszego rozwoju, pogłębianie aspiracji edukacyjnych i aktywności. Program powstał z myślą o młodych, utalentowanych i uzdolnionych sanoczanach. W ramach realizacji programu, kapituła przyznaje Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącą 5,4 (pięć i cztery dziesiąte) w przypadku uczniów klas od czwartej do szóstej oraz 5,3 (pięć i trzy dziesiąte) w przypadku uczniów klas siódmych i ósmych lub tych, którzy z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75. Z kolei stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce jest przyznawane uczniom, którzy wykazali się osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie naukowej, zdobywając tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym w przypadku uczniów klas od cztery do osiem, lub zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym w przypadku uczniów klas od jeden do trzy. Stypendia mają formę jednorazowego wsparcia finansowego i wynoszą odpowiednio w 2022 roku 650 zł za - wyniki w nauce i 550 zł za - szczególne osiągnięcia w nauce. Samorząd Miasta Sanoka zabezpieczył na ten cel w bieżącym roku kwotę w wysokości 100 000 zł. W tym roku stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymało 6 uczniów, natomiast stypendium za wyniki w nauce otrzymało 145 uczniów.151 uczniów ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, otrzymało stypendia naukowe. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 30 sierpnia w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka. Stypendia wręczali burmistrz Tomasz Matuszewski i wiceburmistrz ds. oświaty Grzegorz Kornecki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz Uczelni Państwowej, dyrektorzy sanockich szkół, rodzice i pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.

28 maja 2020 r. Rada Miasta Sanoka na wniosek burmistrza uchwaliła „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka, i określiła szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach tego programu.

Celem Stypendium jest nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, motywowanie do dalszego rozwoju, pogłębianie aspiracji edukacyjnych i aktywności.

Program powstał z myślą o młodych, utalentowanych i uzdolnionych sanoczanach.

W ramach realizacji programu, kapituła przyznaje Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącą: 5,4 (pięć i cztery dziesiąte) w przypadku uczniów klas od czwartej do szóstej oraz 5,3 (pięć i trzy dziesiąte) w przypadku uczniów klas siódmych i ósmych lub tych, którzy z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75.

Z kolei stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce jest przyznawane uczniom, którzy wykazali się osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie naukowej, zdobywając tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym w przypadku uczniów klas od cztery do osiem, lub zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym w przypadku uczniów klas od jeden do trzy.

Stypendia mają formę jednorazowego wsparcia finansowego i wynoszą odpowiednio w 2022 roku 650 zł za – wyniki w nauce i 550 zł za – szczególne osiągnięcia w nauce.

Samorząd Miasta Sanoka zabezpieczył na ten cel w bieżącym roku kwotę w wysokości 100 000 zł.

W tym roku stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymało 6 uczniów, natomiast stypendium za wyniki w nauce otrzymało 145 uczniów.

Żródło: Urząd Miasta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj