Jak segregować. Co i do jakiego pojemnika lub worka powinno trafić?

Od stycznia 2020 roku:

Jak segregować. Co i do jakiego pojemnika lub worka powinno trafić? Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. Jak segregować odpady? Pomagają nam w tym odpowiednio oznaczone – kolorami-  pojemniki lub worki.

– worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
– worek zielony przeznaczony na szkło,
– worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
– worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
– worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Informacje dotyczące harmonogramu zbiórki odpadów z terenu Gminy Sanok: KLIK

Harmonogram odpadów z terenu Miasta Sanok: KLIK

Ceny śmieci: KLIK

Harmonogram do pobrania: Strona pierwszastrona druga

Śmieci należy segregować na 5 frakcji. Oddzielne pojemniki lub worki powinniśmy mieć na metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane. Jak segregować? Poniżej zestawienie:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – ŻÓŁTY POJEMNIK/WOREK

W żółtym pojemniku lub worku zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów, opróżnić opakowanie z resztek, zgnieć lub złożyć. 

Do żółtego worka wrzucamy:

butelki PET po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń, itp.),
opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
złom żelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
folię aluminiową,
kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do żółtego worka nie wrzucamy:

papieru i makulatury,
zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
styropianu, tapet,
zanieczyszczonych opakowań,
tekstyliów.

PAPIER – NIEBIESKI POJEMNIK/WOREK

Do niebieskiego worka wrzucamy:

opakowania z papieru i tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty i foldery,
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki papierowe,
papier pakowy.

Do niebieskiego worka nie wrzucamy:

kartonów po mleku i napojach,
papieru powlekanego folią i kalki,
pieluch jednorazowych i podpasek,
pampersów i podkładek,
worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

SZKŁO KOLOROWE – ZIELONY POJEMNIK/WOREK

SZKŁO BEZBARWNE – SZARY POJEMNIK/WOREK

Należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

Do zielonego worka wrzucamy:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach

Do zielonego worka nie wrzucamy:

szkła stołowego – żaroodpornego,
ceramiki, doniczek,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
szkła kryształowego,
reflektorów,
opakowań po olejach i rozpuszczalnikach,
szyb okiennych i zbrojonych,
szyb samochodowych,
luster i witraży,
fajansu i porcelany,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE – BRĄZOWY POJEMNIK/WOREK

Do brązowego worka wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia

Do brązowego worka nie wrzucamy:

kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku nie gromadzą tych odpadów w brązowych workach i nie przekazują ich firmie odbierającej odpady.

W obecnym stanie prawnym nie istnieją obowiązujące normy i wymogi co do reguł i materiału, z jakiego powinien być tworzony kompostownik.

W kompostowniku oprócz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, odpadki warzyw, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie, herbacie), zaleca się ponadto gromadzić resztki roślinne – pozostałości po cięciu, pieleniu, koszeniu trawnika i oczyszczeniu terenu. Może więc to być trawa, zdrewniałe fragmenty roślin, warzywa, zioła, owoce, chwasty, korzenie i przyschnięte kwiaty oraz skorupki z jajek. Natomiast nie zaleca się gromadzenia w kompostowniku: torebek po herbacie, popiołu, kurzu z odkurzacza, kości, mięsa i wędlin, oleju jadalnego,  drewna impregnowanego,  płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY NIESEGREGOWANE – CZARNY POJEMNIK/WOREK

W takim pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. 

Do szarego pojemnika wrzucamy wszystko, co nie podlega selektywnej zbiórce, np.:
zwierzęce odpady kuchenne, resztki mięsa czy kości
skorupki od jajek
zanieczyszczony papier
tekstylia
zimny popiół
zwykłe żarówki żarnikowe

Do szarego pojemnika nie wrzucamy:

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 odpadów niebezpiecznych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
zużytych opon
opakowań po farbach, lakierach i olejach, rozpuszczalnikach
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
termometrów

Opracowano na postawie https://naszesmieci.mos.gov.pl

ew