Pytania czytelników – problemy z odpadami

Harmonogram odbioru odpadów 2020

 

W związku z nowelizacją  ustawy z  dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Sanoka informuje, że  ustawa wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana polega na obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy nienależycie segregują odpady, zostaną obciążeni podwyższonymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu urząd będzie sprawował kontrolę nad wywiązywaniem się mieszkańców z obowiązku segregacji odpadów.

Nowością będzie konieczność segregowania nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji, czyli odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego (obierki, resztki owoców i warzyw), które od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane od mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Odpady te należy gromadzić w worku lub pojemniku koloru brązowego.

Pozostałe odpady biodegradowalne (liście, gałęzie, trawa) tak jak obecnie będą nieodpłatnie przyjmowane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych.

Opady segregowane, które mieszkańcy samodzielnie będą dostarczać do GPZOS będą przyjmowane wyłącznie za okazaniem kodu kreskowego.

Od stycznia 2020 r. zostaną też wprowadzone limity odbioru niektórych odpadów segregowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych (np. opony).

Ceny śmieci: KLIK

Harmonogram do pobrania: Strona pierwsza, strona druga

Może zainteresuje cię:

Segregacja śmieci w małym mieszkaniu

 

 

 

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj