Interwencje

Śmieci pod kontrolą

Do redakcji zgłaszają się mieszkańcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, którzy w ostatnim czasie otrzymali naklejki z kodami od firmy wywożącej odpady.

– Od 1 maja na terenie miasta – wyjaśnia Grzegorz Zajdel z Działu Gospodarki Komunalnej firmy Transprzęt – został uruchomiony System Identyfikacji Odpadów Komunalnych, który ma za zadanie uzyskać informacje o wypełnieniu przez właściciela nieruchomości zdeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów.
Systemem objęci są mieszkańcy domów jedno- i wielorodzinnych, przedsiębiorcy oraz instytucje. W pierwszej kolejności odpowiednie naklejki trafiły do mieszkańców nieruchomości, obecnie są przygotowane dla następnej grupy odbiorców. Opłata miesięczna za odpady selektywne wynosi 10 złotych, za mieszane 16 złotych na jednego mieszkańca. Osoba, która segreguje śmieci, otrzymuje dwie naklejki: na odpady segregowane i mieszane. Należy je umieścić w widocznym miejscu, na odpowiednim worku lub pojemniku. Z kolei osoba deklarująca mieszany system gromadzenia śmieci otrzymuje tylko jeden rodzaj naklejki. Prócz naklejek mieszkańcy otrzymują również informacje o sposobie ich umieszczania. W ten sposób Urząd Miasta uzyska informacje o tym m.in. czy zdeklarowany system gromadzenia odpadów jest zgodny z rzeczywistością – zdarzały się przypadki, że osoby z abonamentem na selektywne odpady w rezultacie ich nie segregowały. Ponadto, jak wyjaśnia Grzegorz Zajdel, ta metoda pozwoli uszczelnić system, to znaczy wykazać te osoby, które do tej pory, pomimo ustawowego obowiązku, nie zdeklarowały rodzaju gromadzenia śmieci.
– Jest to związane z obowiązkiem ustawowym osiągnięcia odpowiednich odzysków i recyklingów przez gminę. Do tego roku było to 2 procent, w następnych przewidywany jest wzrost odzysków do 10 procent – tłumaczy Grzegorz Zajdel.
Każda osoba otrzymuje kilkanaście naklejek, w razie ich braku należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta przy ulicy Jana Pawła 59 (budynek G, baza SPGK) lub zadzwonić do wydziału.
Tomek Majdosz