14 czerwca w Sali Gobelinowej wręczono Nagrody Burmistrza i Rady Miasta Sanoka.

Nagrodzeni przez Radę Miasta to Robert Handermander, dr hab. Tomasz Chomiszczak, Wojciech Wesołkin, Katarzyna Długosz-Dusznik, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Avanti”; Nagrody Burmistrza przyznano harcmistrz Krystynie Chowaniec i Alicji Kocyłowskiej w dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta, Bolesławowi Szybistowi, prezesowi firmy HERB – w dziedzinie przedsiębiorczości. Rozdano 8 nagród w dziedzinie sportu.
Redakcja „TS” gratuluje nagrodzonym, ciesząc się, że wśród laureatów znalazł się felietonista i współpracownik gazety, Tomasz Chomiszczak.
Więcej o uroczystości napiszemy w najbliższym wydaniu „TS”.