Co się dzieje w okolicach ulicy Konopnickiej? Na jakim etapie jest, a na jakim zatrzyma się budowa obwodnicy?

Konferencja w Sali Herbowej była okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania, które zadają nasi czytelnicy.

Zanim wbita zostanie symboliczna łopata

Przed rozpoczęciem prac na teren przyszłej budowy wchodzą archeolodzy i saperzy. Pierwszy krok to tak zwane odhumusowanie czyli ściągnięcie wierzchniej warstwy ziemi, dopiero po tej czynności mogą być prowadzone kolejne etapy robót. – W tym momencie jesteśmy po wizycie saperów. Archeolodzy jeszcze pracują, ale wykonawca już może sprowadzać sprzęt i budowa rusza zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem – informuje rzeczniczka GDDKiA z Rzeszowa.

Co się dzieje?

Obwodnica uzyskała zezwolenie ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) i formalnie jest już w okresie realizacji. Niewielki poślizg wynikał z kłopotów wynikających z ustawy o ochronie środowiska. – Nie przewidujemy opóźnień w realizacji, zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2019 roku – zapewnił dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnowski.

Ile kosztuje?

Wartość inwestycji to ok. 140 mln zł. Za takie pieniądze wykonawca ma zrealizować całość robót, ok. 7 km. – Formalnie realizowane jest zadanie budowy pierwszego etapu obwodnicy Sanoka. Na etapie koncepcyjnym obwodnica miała długość ok. 11 km. Etap drugi nie ma jeszcze finansowania, ale jest w planach. Przewiduje m.in. budowę mostu nad Sanem oraz połączenie się z drogą krajową nr 28. Ruch tranzytowy, przebiegający po drodze nr 28 byłby wówczas całkowicie od miasta odsunięty. Decyzji o finansowaniu tego odcinka jeszcze nie ma, choć cały czas trwają dyskusje i przymiarki. Możliwości realizacyjne są – uważa dyrektor Bogdan Tarnowski.
Pierwszy etap to, oprócz głównego ciągu drogowego, drogi zbiorcze, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Jesienią za dwa lata, jak zapewniali przedstawiciele GDDKiA, będzie już można swobodnie po obwodnicy się poruszać, a centrum miasta zostanie w znaczący sposób od ciężkiego ruchu odciążone.
– Powoli zaczynamy pukać do poselskich drzwi w sprawie budowy drugiego etapu obwodnicy – burmistrz Tadeusz Pióro podczas konferencji lojalnie uprzedził posła Bogdana Rzońcę…