ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ

8 listopada 21 par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zagórz oraz Powiatu Sanockiego okolicznościowe medale Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze zorganizowanego przez USC w Zagórzu spotkania: burmistrz Ernest Nowak i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Różycki oraz wicestarosta Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk powitali zebranych i wyrazili wdzięczność za wkład, jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz. Przy tej szczególnej okazji nie zabrakło życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu.
Po inauguracyjnych przemówieniach samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP.
Uroczystość uatrakcyjniły występy artystyczne młodzieży z grupy teatralnej „TEZA” pod kierunkiem Joanny Pisuli.
W gronie par świętujących Złote Gody znaleźli się:
– Stanisława i Stanisław Bar
– Anna i Zygmunt Bolanowscy
– Anna i Świętosław Fabianowie
– Halina i Adam Górscy
– Krystyna i Władysław Gefertowie
– Danuta i Zygmunt Grzybowie
– Maria i Czesław Juszczakowie
– Urszula i Jan Hyrcza
– Barbara i Antoni Kotulscy
– Barbara i Roman Krawczykowie
– Stanisława i Andrzej Kawankowie
– Zofia i Edward Klim
– Czesław i Stanisław Kuligowie
– Zofia i Ryszard Mielnikowie
– Teresa i Kazimierz Mogilany
– Janina i Jan Niemczykowie
– Zofia i Kazimierz Paszkiewiczowie
– Jarosława i Franciszek Piszkowie
– Stanisława i Antoni Stachowie
– Anna i Edward Sułkowscy
– Janina i Józef Wańcowiat
Cóż wypada na koniec powiedzieć, poza życzeniami 100 lat?