CBA u marszałków. Są zawiadomienia do prokuratury

CBA zakończyło kontrolę urzędów marszałkowskich, dotyczącą projektów, którym te urzędy przyznały fundusze UE. Efektem jest m.in. kilkanaście zawiadomień do prokuratury.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skontrolowało 98 projektów wartych ponad 4,3 mld zł. W wyniku kontroli zakwestionowało dotacje na nie mniej niż 18 mln zł i udaremniło próby uzyskania kolejnych na przynajmniej 26 mln zł – wynika z informacji uzyskanych przez PAP.

Jeszcze w trakcie kontroli CBA skierowało do prokuratury osiem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w urzędach marszałkowskich woj. lubelskiego (cztery), wielkopolskiego (dwa), małopolskiego i świętokrzyskiego.

Po zakończeniu działań kontrolnych biuro złożyło do prokuratury kolejnych osiem zawiadomień dotyczących urzędów woj. podlaskiego (dwa), świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego. W jednym przypadku po zapoznaniu się z wynikami kontroli zawiadomienie do prokuratury skierował małopolski urząd marszałkowski.

Zmieniono i uszczelniono też zasady udzielania dotacji. W kilku przypadkach CBA wykazała, że udzielane dotacje niemal w całości stanowiły wyłudzenie. Biuro ustaliło np., że faktycznie żaden z kilkudziesięciu przedsiębiorców dzierżawiących powierzchnie biurowe na preferencyjnych warunkach w inkubatorach przedsiębiorczości nie prowadził działalności innowacyjnej, co było warunkiem uzyskania dotacji unijnej.

Biuro analizowało m.in. projekty z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013, a także te przedsięwzięcia, w których udzielającym wsparcia finansowego z funduszy unijnych, jak i jego odbiorcą był urząd marszałkowski – samorząd wojewódzki.

Kontrola trwała 9 miesięcy. Działania kontrolne zakończyły się w marcu 2017 r, a do tej pory trwały czynności pokontrolne i odpowiedź urzędów. Protokoły po kontroli bez zastrzeżeń przyjęło dwóch spośród wszystkich skontrolowanych marszałków województw mazowieckiego i śląskiego, a podpisali – mazowiecki i opolski.

Biuro oceniło, że skala nieprawidłowości w tym obszarze jest dość znaczna. Szczególnie narażone na niegospodarność i nierzetelne prowadzenie są te projekty, w których urząd marszałkowski jest zarówno dofinansowującym, jak i odbiorcą – wynika z ustaleń kontroli CBA. Kontrolerzy rekomendują więc odejście od procedur dopuszczających możliwości udzielania i korzystania ze wsparcia finansowego UE przez te same instytucje, bez jakiejkolwiek zewnętrznej niezależnej kontroli.

Szczególnie duże wątpliwości Biura dotyczyły samego planowania takich inwestycji (celów i wskaźników wykonania) oraz „bezusterkowe” odbiory własnych projektów, choć faktycznie były one niezgodne z umową o dofinansowanie.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP