Przemysław Pokrywka
Mutacje i multiplikacje form kulistych

 

„Jestem. Za pomocą zmysłów poznaję rzeczywistość. Jako jednostka społeczna koduje określone obrazy, schematy relacji, kategoryzuje… Czerpię z dorobku cywilizacyjnego i korzystam z jej wygód. Żyję !
Czasem jednak bywam zmęczony i przytłoczony powtarzalnością świata. Szukam wówczas inspiracji tam gdzie nie patrzy większość. W miejscach gdzie rzeczywistość dotyka abstrakcji – w zdegradowanych wytworach przemysłu, w świecie mikroform organicznych, w zachwycie nad źdźbłem wyrosłym w betonowej szczelinie…
Jakiś czas temu z odmętów moich zainteresowań kulturowo-naukowych wyłonił się fenomen kuli – formy uniwersalnej, na przestrzeni wieków obrosłej przeróżnymi znaczeniami i mnogą symboliką. Jako forma centralna w panteonie inspiracji, w naturalny sposób stała się ona celem moich poszukiwań oraz pretekstem dla malarskiej wypowiedzi.
Kula – planeta, kula – głowa, bila do gry, jajo… W tworzonych od kilku lat obrazach jawi się modułem, który w relacji z innymi elementami tworzy właściwy kontekst i wyznacza ścieżki interpretacji, których przyjemność odnajdywania pozostawiam odbiorcy.” Przemysław Pokrywka.

Przemysław Pokrywka urodził się w 1980 roku w Rzeszowie. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (studia magisterskie) i na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (studia doktoranckie). Swoje prace prezentował w ramach wielu ekspozycji indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Aktywny twórczo na polu malarstwa. Ponadto uprawia rysunek, tworzy obiekty i instalacje site-specific, zajmuje się projektowaniem graficznym.

Galeria Sanocka BWA zaprasza.

wernisaż: 05.01
godzina: 18:00
wystawa trwa: 06.01 – 04.02.2018 r.

Przemysław Pokrywka
Mutacje i multiplikacje form kulistych