Sanok będzie miał największe od wielu lat dofinansowanie

Sanok będzie miał największe od wielu lat dofinansowanie w historii budżetu miasta z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej. Już dziś środki, jakie będzie można przeznaczyć na ten cel, mogą wynieść końcem roku ponad 18 mln zł (na chwilę obecną nie oceniono jeszcze dwóch wniosków).

Zgodnie ze złożonymi wnioskami planowane jest pozyskać dodatkowo jeszcze ponad 7 mln zł, które zasilą miejski budżet.

Sanok będzie miał największe od wielu lat dofinansowanie– Dziś w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury rozmawiałem z Sekretarzem stanu Panem Rafałem Weberem na temat Funduszu Dróg Samorządowych i wniosków, jakie złożyliśmy, by pozyskać dofinansowanie na ich realizację. Obecnie miasto aplikuje z kolejnymi wnioskami o poprawę infrastruktury drogowej i technicznej w Sanoku. Dziękuję pani wojewodzie Ewie Leniart, Sekretarzowi Stanu panu Rafałowi Weberowi, europosłowi Tomaszowi Porębie oraz panu posłowi Piotrowi Babinetzowi za wsparcie dotychczasowych wniosków, złożonych do instytucji nadrzędnych. Dziś była kolejna okazja do rozmów i wymiany informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy inwestycyjnych dla Sanoka. Trzymajmy kciuki za inwestycje – powiedział redakcji „Tygodnika Sanockiego” burmistrz Tomasz Matuszewski.