Służba Więzienna w akcji #RESPORT SPRAWIEDLIWOŚCI POMAGA

Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu po raz kolejny jest czynnie zaangażowany w akcję tworzenia środków podstawowej ochrony indywidualnej.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adamem Zarzycznym, a Starostą Sanockim Panem Stanisławem Chęć, skazani z naszych jednostek przystąpili do szycia maseczek. Efektem mobilizacji naszych podopiecznych było uszycie 2000 sztuk maseczek ochronnych. Skazani zawsze chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych i pomocowych. Daje im to poczucie, że są potrzebni, że są wartościowymi ludźmi. W ten sposób rekompensują społeczeństwu za wyrządzone krzywdy, za życie niezgodne z prawem. Jest to dla nich pewnego rodzaju rekompensata. Cieszymy się, że poprzez takie akcje mogą aktywnie uczestniczyć w swojej resocjalizacji i właściwym kształtowaniu postaw prospołecznych.

Dzisiejsza akcja nie jest pierwszym przedsięwzięciem związanym z szyciem maseczek, w jakiej bierze udział Zakład Karny w Łupkowie. Wszystkie uszyte i wyprodukowane przez nas materiały przekazujemy, oczywiście nieodpłatnie do instytucji, które wykazują takowe zapotrzebowanie, zgodnie z ideą akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.
W dniu 19.05.2020 r. Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat przekazał na ręce Starosty Sanockiego Pana Stanisława Chęcia 2000 sztuk uszytych maseczek w ramach akcji # Resort Sprawiedliwości Pomaga. Maseczki te trafią między innymi do sanockich szkół, Domu Dziecka w Sanoku, PCPR’u i Pogotowia Bieszczadzkiego. Cieszymy się, iż kolejny raz możemy wspomóc lokalne instytucje i deklarujemy, iż szycie maseczek trwa nadal i chętnie wspomożemy innych potrzebujących.

tekst: kpt. Katarzyna Bolek
zdjęcia: st. sierż. Mariusz Dąbek