Velo San – spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej w dolinie Sanu

 

Velo San – spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej w dolinie Sanu8 czerwca br. w Urzędzie Miasta Sanoka odbyło się kolejne, robocze spotkanie partnerów projektu drogi rowerowej „Velo San” Sanok – Zagórz – Lesko – Olszanica z udziałem przedstawicieli zainteresowanych samorządów, w tym w roli gospodarza – burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego oraz burmistrza Leska Adama Snarskiego. Poza samorządowcami w spotkaniu brał także udział Wojciech Jankowski przedstawiciel Nadleśnictwa Lesko – Lasy Państwowe, która to instytucja także jest stroną zawiązanego porozumienia.

Partnerzy projektu Velo San w dniu 3 lipca 2019 r. z inicjatywy naszego Miasta podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy. Jak czytamy w liście intencyjnym: Projektowana trasa rowerowa ma niezaprzeczalne walory widokowe, jakie oferuje dolina Sanu i Osławy oraz pasmo Gór Słonnych. Przebiega w oddaleniu od ruchliwej i niebezpiecznej dla rowerzystów drogi krajowej nr 84, która zresztą na odcinku Sanok – Zagórz – Lesko posiada liczne spadki podłużne. Trasa ścieżki rowerowej poprowadzona głównie w dolinach rzek ma w większości płaski przebieg, co sprawi, że będzie przyjazna także dla mniej wprawionych rowerzystów, osób starszych i dzieci. Jej budowa przyczyni się istotnie do promocji turystyki rowerowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Sanoka, Zagórza, Leska, Olszanicy i okolic, a także przyciągnie turystów, przez utworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej trasy do rodzinnych wycieczek rowerowych kreując tym samym nowy, lokalny produkt turystyczny z potencjałem rozwoju w przyszłości przez lokalne samorządy zarówno w górę rzeki San (w kierunku Zalewu Solińskiego i źródeł Sanu), jak i w dół (w kierunku Dynowa i Przemyśla)”.

W spotkaniu uczestniczyli także jako strona społeczna: Katarzyna Madej (prezes Stowarzyszenia „Aktywny Beskid”) z inicjatywy „Rowerstrada Solina-Zakopane” oraz Tomasz Orłowski przedstawiciel grupy społecznej Velo San. Warto dodać, że to właśnie osoby z Zagórza i Sanoka skupione wokół idei budowy ścieżki rowerowej z Sanoka do Zagórza od około 2 lat bardzo mocno zabiegają, promują i lobbują w tej sprawie.  

Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski przywitał zaproszonych gości: Cieszę się, że ponownie spotykamy się w takim gronie, by kontynuować rozmowy o tym ważnym dla mieszkańców regionu projekcie. Zależy mi, by podjęte przez nas prace były kontynuowane, zacieśniły współpracę między naszymi samorządami i doprowadziły w przyszłości do powstania produktu turystycznego na miarę potrzeb. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z walorów krajobrazowych, jakie posiadamy i ten potencjał powinien zostać przez nas wykorzystany. Jednocześnie będziemy zachęcać do aktywnego wypoczynku, mieszkańców naszych małych ojczyzn oraz turystów

Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Wilusz, który przedstawił opracowaną na zlecenie Urzędu Miasta Sanoka koncepcję przebiegu trasy w granicach miasta. Sanocki odcinek ścieżki Velo San będzie liczył ok. 6.5 km. Etap I (Market Carrefour – most Olchowiecki) liczy ok. 3.5 km, ma już opracowaną przez biuro projektowe koncepcję przebiegu oraz pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Kolejny etap od ul. Dworcowej do granicy z Gminą Zagórz (Dolina) liczy ok. 2 km. Warto dodać, że ten ostatni odcinek został ostatniej zimy oczyszczony z krzaków i zarośli przez członków grupy Velo San z Zagórza przy wsparciu Stowarzyszenia „Łączy Nas Sanok”, które uzyskało formalną zgodę na prowadzenie prac porządkowych nad Sanem u zarządcy terenu – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu. Prace te dały niesamowity efekt: otworzył się widok na malownicze zakole rzeki San, a coraz więcej osób – pieszych i rowerzystów zaczęło korzystać z walorów tego miejsca przez co niejako samoczynnie powstała w ten sposób wygodna i szeroka ścieżka gruntowa. Przy korzystnej pogodzie można już dostać się do Doliny i dalej do Zagórza nie korzystając przy tym z ruchliwej i niebezpiecznej drogi krajowej nr 84.

W dalszej części spotkania koordynatorzy projektu z poszczególnych gmin prezentowali przygotowane przez swoje samorządy opracowania i projekty trasy Velo San na terenie swoich gmin. Ważnym krokiem naprzód jest uzgodnienie koncepcji przebiegu całej trasy rowerowej na odcinku od Sanoka, przez Zagórz, wzgórze klasztorne, Wielopole, Postołów, Lesko, zboczem wzgórza Czulnia do Zwierzynia (w okolicach źródełka) gdzie trasa na razie kończy się na granicy z Gminą Solina. Całość projektowanej trasy liczy ok. 40 km.

Bardzo merytoryczne było wystąpienie reprezentanta Nadleśnictwa Lesko, który przedstawił możliwości i uwarunkowania związane z prowadzaniem ścieżek rowerowych w terenie Lasów Państwowych. Przedstawiciele Gminy Olszanica poza odcinkiem Velo San w Zwierzyniu zaprezentowali pomysły na rozwój sieci ścieżek rowerowych w gminie, eksponujących lokalne atrakcje jak np. wodospad na rzece Olszance w Uhercach.

Do współpracy przy projekcie Velo San postanowiono zaprosić także Gminę Solina tak aby planowana droga rowerowa miała kontynuację do zapory w Solinie a być może w przyszłości dalej w dolinie górnego Sanu.

Burmistrz miasta Sanoka podziękował za włączenie się w prace przy ścieżce przede wszystkim społecznikom, którzy z własnej inicjatywy uporządkowali tereny nad Sanem. Podziękował również przybyłym na spotkanie, podzielenie się swoimi uwagami i wypracowanie wspólnego planu działań. Przed samorządami jeszcze dużo pracy, ponieważ koncepcje wymagają pozwoleń środowiskowych, przygotowania projektów budowlanych, uzyskania w niektórych miejscach tytułów do gruntów oraz pozyskania źródeł finansowania. Niezwykle istotna jest także dalsza promocja projektu.

Zdjęcia z drona – Views from the Sky (Maciej Mazur)

https://www.facebook.com/InfoSciezkaZagorzSanok/videos/3261727947191806/