Sesja IPN o zbrodni wołyńskiej w Muzeum Historycznym

W dniu dzisiejszym w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego odbyła się sesja popularnonaukowa, zorganizowana w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

W kilkugodzinnym programie wydarzenia przedstawiono wykłady dotyczące rocznicowego tematu i zarazem Sanoka oraz ziemi sanockiej. Spotkanie otworzyli i podsumowali: jako gospodarz dr Jarosław Serafin – dyrektor MH oraz Dariusz Iwaneczko – dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN, a prelegentami byli w większości historycy kierowanej przez niego instytucji.

W pierwszej części dr Piotr Chmielowiec relacjonował działania ukraińskich nacjonalistów w odniesieniu do jednostek Wojska Polskiego na obszarze Pogórza Przemyskie i w Bieszczadach w okresie końcowym polskiej wojny obronnej w 1939 r. Następnie dr Tomasz Bereza przedstawił losy ludności z powiatu sanockiego, wpierw wysiedlonej przez sowietów na wschód (np. z Lisznej, Olchowiec, Wujskiego), a następnie wymordowanych przez Ukraińców na Wołyniu. Później Artur Brożyniak zrelacjonował zbrodnię dokonaną przez UPA w Baligrodzie w dzień 6 sierpnia 1944 r. tj. w święto Przemienienia Pańskiego.

Po przerwie Małgorzata Gliwa zreferowała wciąż trwające prace poszukiwawcze IPN nakierowane na odnalezienie ofiar zbrodni w Mucznem z 15 sierpnia 1944 r. Dalej miejscowy historyk MH Andrzej Romaniak przedstawił prezentację fotografii autorstwa Stanisława Potockiego, ukazujących obrazy tuż po dokonanych atakach UPA na wsie Hłomcza i Łodzina we wrześniu 1946 r. Tuż potem pochodzący Sanoka Grzegorz Leszczyński opis tło i przebieg napadu UPA na Prusiek z nocy 19/20 października 1946 r. Na koniec ks. prof. dr hab. Józef Marecki w poruszający sposób skrócił treść swojej publikacji pt. „Misterium iniquitatis. Osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939–1945”. Moderatorem podczas prelekcji duchownego i historyka zarazem był dr hab. Krzysztof Kaczmarski.

Pełna relacja filmowa z przebiegu sesji ma zostać udostępniona do obejrzenia przez MH w internecie.

Piotr Paszkiewicz