Srogowianie wołają o chodnik

W dniu dzisiejszym mieszkańcy Srogowa Dolnego podjęli akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa drogowego w ich wsi. Wszystko w imię postulowanej od lat budowy chodnika przy biegnącej tam drodze.

Czasowa blokada drogi została zaplanowana na przejściu dla pieszych w dwóch porach: od godz. 6 do 7:30 oraz od 13 do 16. Co 10 minut umożliwia się przejazd oczekującym pojazdom.

Odbyła się też konferencja prasowa, podczas której wypowiadali się Piotr Wojnarowski, Stanisław Piecuch (sołtys Srogowa Dolnego), Stanisław Lewicki (radny Powiatu Sanockiego).

Szersza relacja w najbliższym numerze „Tygodnika Sanockiego”.

Piotr Paszkiewicz