Nie żyje Janina Lewandowska

Nie żyje Janina Lewandowska. Wybitna polonistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – przez lata swojej pracy, nie tylko zawodowej, angażowała się w kształtowanie, rozwijanie i promocję kultury w Sanoku.

Przyjaciółka Beksińskich, Mariana Kruczka, Janusza Szubera, Mariana Pankowskiego. Dobry duch sanockich instytucji kultury – Muzeum Historycznego, Sanockiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoją wrażliwością, wiedzą, smakiem literackim dzieliła się z młodzieżą, pracując jako instruktor recytacji. Propagowała twórczość Mariana Pankowskiego, „odkryła” talent Janusza Szubera, zasiadając w jury konkursu, na który poeta po raz pierwszy wysłał swoje wiersze.
Jej znajomość literatury, sztuki, twórców była nie do przecenienia. Janusz Szuber, Marian Pankowski, Barbara Bandurka dedykowali Pani Janinie wiersze i fragmenty prozy.
Wyróżniona w roku 1999 Nagrodą Miasta Sanoka w dziedzinie kultury i sztuki.
Miała 87 lat.

msw