„Republika marzeń” – projekt BLISKO w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku rozpoczyna realizację projektu „Republika marzeń. Biblioteka ośrodkiem aktywizacji społeczności lokalnych” w programie BLISKO (2023-2024), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.

Głównym celem projektu BLISKO – Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność jest wzmocnienie roli biblioteki jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną poprzez działania przyczyniające się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Osiągnięcie głównego celu będzie możliwe dzięki:

– wzmocnieniu kompetencji pracowników biblioteki i partnerów, pozwalających na rozpoznanie potrzeb oraz potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, co umożliwi efektywną współpracę i inicjowanie działań kulturotwórczych w bibliotece jako przestrzeni do spotkań, działalności twórczej, odpoczynku i integracji,  

– wymianie doświadczeń z innymi placówkami bibliotecznymi w kraju (szkolenia, spotkania on-line, wyjazdy studyjne, poznawanie konkretnych rozwiązań i dobrych praktyk),

– włączeniu nowych osób i środowisk w działania edukacyjno-animacyjne,

– realizację czytelniczych inicjatyw oddolnych, w których ważnym elementem będzie nawiązanie do kultury, tradycji i historii miasta oraz regionu.

Partnerami w realizacji zadania są: Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów „Caritas”, Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteki Gminne z terenu powiatu sanockiego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej.

W terminie 19 września – 9 października 2023 roku odbędzie się cykl pięciu szkoleń, które poprowadzą:

– Wanda Matras-Mastalerz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu (temat szkolenia: „Senior w bibliotece. Warsztaty proczytelnicze, obejmujące problematykę międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, biblioterapii, neurobiku, a także zagadnienia teatroterapii dla seniorów”),

– Mateusz Świstak – opowiadcz, edukator, pisarz i podcaster, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracował przy kampanii Instytutu Książki Mała Książka – Wielki Człowiek (temat szkolenia: „Jak opowiadać baśnie… i wszystkie inne historie”),

– Roksana Jędrzejewska-Wróbel – doktor literaturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, pisarka, autorka tekstów poradnikowych i felietonów dla miesięcznika „Dziecko” oraz dwutygodników „Świerszczyk” i „Miś”, laureatka wielu nagród i wyróżnień (temat szkolenia: „Warsztaty czytelnicze nt. działań międzypokoleniowych, wytwarzania więzi łączących młodzież i grupy senioralne z wykorzystaniem aktywności proczytelniczych”)

– Damian Kierek – dziennikarz, społecznik, animator i edukator, pomysłodawca i realizator szeregu przedsięwzięć o tematyce społeczno-kulturalnej, zwłaszcza z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych (temat szkolenia: „Aktywizacja społeczności lokalnych. Metody, narzędzia, dobre praktyki”, „Biblioteka jako studio dźwięku i obrazu – zajęcia warsztatowe”)

– Małgorzata Sielska – certyfikowany coach (ICF), psycholog w szkoleniu, kierownik projektów w zakresie pomocy społecznej, ekspert ds. innowacji
w projektach międzynarodowych (temat szkolenia: „Praca z seniorami
– metody i techniki pracy z osobami starszymi”
).

Projekt obejmuje cykl szkoleń, wyjazd studyjny oraz wydarzenia kulturalne, realizowany będzie w blokach tematycznych rozpisanych na lata 2023 – 2024. Kwota przyznanego dofinansowania: na rok 2023 – 68 200 zł, na rok 2024 – 67 000 zł. Łączny koszt realizacji zadania 151 100 zł.