Imię i nazwisko: Andrzej Betlej

Data i miejsce urodzenia: 17 lipca 1953 roku, Sobniów.

Wykształcenie: wyższe – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktorat).

Kariera zawodowa: wieloletnia praca w administracji publicznej  i samorządowej na różnych szczeblach – kierownik służby rolnej  w Urzędzie Gminy Zarszyn, inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu, Wójt Gminy Zarszyn (5 kadencji).

Rodzina: Żona Małgorzata, syn Marcin (45 lat), córka Monika (36), czworo wnuków – Oskar, Julia, Anna i Maja.

Zainteresowania: polityka i sport (piłka nożna, żużel)

Kadencja w radzie: pierwsza.

Wybrany z listy: Komitet Wyborczy „Towarzystwo Przyjaciół Sanoka  i Ziemi Sanockiej”.

Przynależność do komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska.

Główne postulaty w radzie: poprawa bezpieczeństwa publicznego  i infrastruktury drogowej.

Fot. arch. pryw. Andrzeja Betleja