Imię i nazwisko: Ryszard Karaczkowski

Data i miejsce urodzenia: 11 maja 1955 roku, Sanok.

Wykształcenie: wyższe magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierunek nauczycielski); studia podyplomowe –  II klasa trenerska z piłki siatkowej.

Kariera zawodowa: nauczyciel wychowania fizycznego – Szkoła Podstawowa nr 7 (1981-2001), Gimnazjum nr 4 (2001-2017), Szkoła Podstawowa nr 9 (2017-2022), II Liceum Ogólnokształcące (2018-2022), obecnie emeryt. Od 1981 r. trener drużyn siatkarek Sanoczanki  (do 2000 r. zakładowy klub sportowy przy Stomilu, później towarzystwo sportowe).

Rodzina: żona Grażyna, syn Grzegorz (41 lat), córka Justyna (38 lat), troje wnucząt – Iwo, Luiza i Bruno.

Zainteresowania: sport, samorząd, działalność społeczna.

Kadencja w radzie: piąta (II, V, VII, VIII, IX).

Wybrany z listy: Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok.

Klub radnych: Łączy Nas Sanok.

Przynależność do komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,  Finansowo-Gospodarcza oraz Rewizyjna.

Postulaty w radzie: zapewnienie wysokiego poziomu funkcjonowania oświaty, w tym wynikającej z potrzeb rodziców sieci żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, uwarunkowanej trwającym kryzysem demograficznym. Dalszy, systematyczny rozwój sportu ze szczególnym akcentem na dzieci i młodzież poprzez utrzymanie i rozbudowę infrastruktury sportowej oraz dofinansowywanie stowarzyszeń i klubów, wspierające ich działalność statutową. Remonty infrastruktury drogowej miasta, a w dzielnicy Wójtostwo w pierwszej kolejności dokończenie  ul. Cegielnianej i modernizacja ul. Kiczury. Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych dla osób młodych i uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne. Będę wspierał rozpoczętą budowę mostu i przyległej  infrastruktury drogowej, projekt ciepłowniczy i związany z nim między innymi rozwój zielonych stref gospodarczych, kontynuację rozbudowy ścieżek rowerowych, budowę dwóch parków pokoleń w dzielnicach Wójtostwo (Ogródek Jordanowski) i Zatorze (ul. 800-lecia) oraz działania zmierzające do usprawnienia pracy miejskiego ZOZ-u, a także obniżające koszty odbioru odpadów komunalnych.