Głównym wątkiem jutrzejszego wydania „Tygodnika Sanockiego” jest przebieg absolutoryjnej sesji Rady Miasta.

Podczas tego zebrania zdecydowano o nieudzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu. W numerze znajdą Państwo obszerną relację z wydarzeń w Sali Herbowej, późniejsze wypowiedzi radnych oraz wywiad z włodarzem miasta, a także relację z przprowadzonej tego samego dnia sesji zwykłej RM.

Prócz omówienia tego doniosłego wydarzenia poruszyliśmy następujące tematy:
– bus elektryczny udostępniony dla zwiedzających skansen i zamek
– szereg aktualności oraz interwencji w dziedzinie infrastruktury drogowej
– Pierwsze Rodzinne Regaty Kajakowe
– krusząca się kamienica przy ul. Jagiellońskiej
– sylwetki radnych (Bogusław Kmieć i Stanisław Chęć)
– informacja o rekrutacji na studia w Uczelni Państwowej
– wywiad z Alexem Naumannem, przedstawicielem firmy Hynfra
– omówienie spotkania z Tomaszem Cukiernikiem
– szereg relacji z wydarzeń kulturalnych i zapowiedzi przyszłych
– wywiad z franciszkaninem o. Rafałem Antoszczukiem
– czwarty odcinek serii historycznej pt. „Dwór w Bykowcach”
– opowiadanie z cyklu „W domach betonu…”
– doniesienia z aren sportowych, w tym wywiad z trenerem Pawłem Jaślarem

Zachęcamy do sięgania po jedyną gazetę w naszym mieście!

Piotr Paszkiewicz