Dzień Dziecka w Sosenkach i w Sali Herbowej.

W Sosenkach: świętowano Dzień Dziecka na sportowo, natomiast w Sali Herbowej tematem wiodącym była literatura piękna. Rodzice piszą rymowanki, dzieci je recytują, na koniec powstaje książeczka, tym razem zatytułowana „Nasz piękny sanocki region”. Wszystko dzieje się w Przedszkolu Samorządowym nr 3. Burmistrz Sanoka przyczynia się do wydania książki, a potem ją uroczyście wręcza dzieciom w dniu ich święta, zaczynając spotkanie od słynnego: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”…