Kolejna zbiórka elektrośmieci w „ekonomiku”

W niedzielę 5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku. Inicjatorzy chcieli w ten sposób przede wszystkim zainteresować społeczności krajów rozwiniętych problemami środowiska, kwestiami eksploatacji zasobów naturalnych, niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Nawiązując do tego międzynarodowego święta, Zespół Szkół nr 1 razem z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje dziewiątą już zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Do tej pory udało się w „ekonomiku” zebrać ponad 50 ton ZSEE, który został przekazany do utylizacji.
„Nasze działania wpisują się w Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny”, mówi dyrektor ZS1, pani Maria Pospolitak. „Angażując młodzież w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, uwrażliwiamy ją na jego potrzeby. ‘Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi działać, zrozumiem’ – te słowa Konfucjusza są myślą przewodnią pracy nauczycielki geografii pani Małgorzaty Chomiszczak z uczniami naszej szkoły”, dodaje pani dyrektor.
Dlaczego elektroodpadów nie wolno wyrzucać do kosza? Ponieważ łamiemy w ten sposób prawo, marnotrawimy surowce i stwarzamy zagrożenie dla środowiska. Zawarte w elektroodpadach pierwiastki mają silne działanie trujące, mutagenne i rakotwórcze. Freony przyczyniają się powstawania dziury ozonowej. Porzucone odpady w lesie, rowie, na podwórku szpecą krajobraz, a uwalniające się substancje zanieczyszczają glebę i powietrze. Co możemy zatem zrobić z elektroodpadami? Oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu, przekazać potrzebującym, jeśli sprzęt jest sprawny, oddać w punkcie zbiorki w SPGK-u lub przynieść do „ekonomika”. Na parkingu szkolnym zostanie postawiony kontener, a wszyscy uczestnicy zbiórki otrzymają niespodziankę.