Czy Regionalne Izby Obrachunkowe zostaną zreformowane? Co to oznacza dla samorządów?

Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolują wydatki samorządów. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami RIO w zakresie zadań własnych samorządów badają legalność decyzji, czyli zgodność z obowiązującym prawem. Od decyzji RIO można się odwołać do sądu administracyjnego.

Wiele wskazuje na to, że kompetencje RIO zostaną zwiększone, bowiem Sejm przyjął nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, które – jeśli nowelizacja zacznie obowiązywać – będą miały prawo badać decyzje samorządów nie tylko pod względem prawnym, ale także pod względem celowości wydatków.
Prezes RIO, według znowelizowanych przepisów, będzie wyłoniony na drodze konkursu, ogłoszonego przez premiera rządu; do premiera będzie też należało powołanie komisji konkursowej.
Zwolennicy nowelizacji uważają, że nowe przepisy wzmocnią działanie samorządów, przeciwnicy mówią wręcz o zamachu ustrojowym.
Organizacje samorządowe zaapelowały do prezydenta RP Andrzeja Dudy o skierowanie nowelizacji ustawy o kompetencjach RIO do Trybunału Konstytucyjnego.
Opinie oraz dyskusja o przyjętej przez sejm nowelizacji: http://samorzad.pap.pl/lista/rio/