Miasto Sanok wśród gmin miejskich jest na 35 miejscu na 238 miast

 

Miasto Sanok wśród gmin miejskich jest na 35 miejscu na 238 miast: (http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170166/Ranking-gmin-miejskich) natomiast gmina wiejska Sanok w rankingu gmin wiejskich jest dopiero na 1108 miejscu na 1563 takich gmin (http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170173/Ranking-gmin-wiejskich-cz–2-783-1563).

Ranking opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170008/Ranking-rozwoju–Lista-gmin-i-miast-wg-PW-na-podstawie-15-wskaxnikow

Żródło: Serwis Samorządowy PAP