Posprzątaj po swoim psie w sanockim parku

W sanockim parku pojawiły się kosze z woreczkami zachęcające do sprzątania po swoich pupilach. Cieszy nas to bardzo, ale niestety właściciele psów, mimo koszy nadal nie sprzątają. Jak zachęcić sanoczan do dbania o sanockie skwery? Oto jest pytanie…