Stypendystki ministra nauki z sanockiej PWSZ

Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Ostatecznie przyznano 645 stypendiów studenckich i 78 doktoranckich. Dwie studentki z Sanoka otrzymały stypendium ministra; jedna z nich jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Sanockiego”.

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

Aby zapewnić jednolitą i obiektywną ocenę, Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2017/2018. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne, związane ze studiami, oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku może poszczycić się dwiema stypendystkami: Ewą Bujalską i Amelią Piegdoń. Dziewczyny studiują na kierunku Gospodarka w Ekosystemach Rolnych i Leśnych. Od początku studiów angażowały się w naukowe projekty, konferencje oraz podnosiły swoje kwalifikacje. Nagroda jest dla nich wielkim sukcesem i motywacją do dalszej pracy. Obie laureatki przyznają, że ich sukces jest także zasługą dr Mariana Szewczyka, który zawsze w nie wierzył i motywował do pracy pokazując możliwości realizacji.

Amelię Piegdoń mogą Państwo spotkać w „Tygodniku Sanockim” – na stronie 15., gdzie regularnie redaguje rubrykę przyrodniczą „Świat wokół nas”.