Wynagrodzenie nauczycieli: podwyżka kwoty bazowej

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie o 138 zł, a nauczyciela dyplomowanego – o 255 zł. To wynik planowanej podwyżki kwoty bazowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. na subwencję oświatową zarezerwowano 43 mld 97 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami rządu ujęto w niej 5-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

„W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione środki (…) na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego” – czytamy w uzasadnieniu projektu budżetu.

To dlatego w projekcie zapisano dwie kwoty bazowe: od 1 stycznia 2018 r. ma ona wynosić 2 752,92 zł, a od 1 kwietnia 2018 r. – 2 890,57 zł.

Podniesienie kwoty bazowej skutkuje z kolei wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli. Po 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenie stażysty wyniesie 2891 zł (100 proc. kwoty bazowej), nauczyciela kontraktowego – 3209 zł (111 proc.), nauczyciela mianowanego – 4162 zł (144 proc.), a nauczyciela dyplomowanego – 5318 zł (184 proc.).

To oznacza, że średnie wynagrodzenie stażysty wzrośnie o 138 zł, nauczyciela kontraktowego – o 154 zł, mianowanego – o 200 zł, a dyplomowanego – o 255 zł.

W związku ze zmianami w rządzie drugie czytanie ustawy budżetowej zostało przeniesione na styczniowe posiedzenie Sejmu.

Źródło: Serwis samorządowy PAP