Nadzwyczajna sesja w powiecie

Radni Rady Powiatu zebrali się 19 grudnia na nadzwyczajnym posiedzeniu, by uchwalić głównie niewielkie i uzasadnione zmiany w uchwale budżetowej. Jednym z punktów, przy którym zatrzymano się, rozpatrując możliwości proceduralne, była skarga na PUP. Skargę złożył bezrobotny, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy od 1997 roku, który ubolewa, że pracownicy urzędu nie znaleźli dla niego odpowiedniego zajęcia…
Był też moment podniosły, przedświąteczny: harcerze przynieśli Światełko Betlejemskie, składano sobie życzenia świąteczne.
Na 28 grudnia o godz. 16.00 zapowiedziano początek sesji budżetowej.