Zwyczajna XLVIII sesja Rady Miasta – sprawozdanie burmistrza

Sprawozdanie burmistrza

Skończyła się XLVIII sesja Rady Miasta. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie burmistrza Tadeusza Pióro z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz tłumaczył m.in. dlaczego od 1 stycznia ceny wody utrzymane są na dotychczasowym poziomie, a na obniżkę przyjdzie poczekać do maja.

– Od kiedy zostałem burmistrzem Sanoka, wysoka cena wody i ścieków, którą mieszkańcy byli zobowiązani co miesiąc płacić, była dla mnie nie do zaakceptowania. Wspólnie z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, z prezesem Zbigniewem Magrytą podjęliśmy działania, które doprowadziły do tego, że już po roku cena z 14, 65 zł została obniżona do 13, 93 zł, ale na tym nie chcieliśmy tego procesu zakończyć. W roku 2017 obniżyliśmy cenę za wodę i ścieki do 12,90 zł, a pod koniec ubiegłego roku na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przy mojej akceptacji podjęta została uchwała, mówiąca o tym, że cena od stycznia roku 2018 będzie wynosić 11,93 zł. Niestety, ta informacja nie jest dziś aktualna, jednak nie z winy burmistrza czy prezesa SPGK, ale dlatego, że 12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z października 2017 roku, uchwalona przez Sejm RP, o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków oraz kilku innych ustaw. Powstaje organ centralny, który będzie zatwierdzał wszystkie taryfy opłat za wodę i ścieki w samorządach i gminach; już nie będzie to w gestii i kompetencji Rady Miasta i burmistrza. Cena wody, którą uchwaliliśmy, będzie obowiązywała w przyszłości, ale jeszcze nie teraz. Przez 180 dni od wejścia w życie ustawy, czyli od 12 grudnia 2017 r., musi minąć sześć miesięcy – do tego czasu cena wody pozostanie na poziomie 12, 90 zł. Po określonym ustawą terminie, w połowie maja 2018 roku przywrócimy cenę do poziomu 11,93, ale teraz nie jest to możliwe. Mamy możliwości, by co roku cenę wody znacząco obniżać, dlatego decyzję o wstrzymaniu obniżki przyjęliśmy ze smutkiem. W roku 2019 chciałbym, żeby cena za wodę i ścieki osiągnęła poziom poniżej 11 zł – deklarował Tadeusz Pióro.

Burmistrz informował o inwestycjach drogowych: – W latach 2015-2017 przebudowano prawie 11 km dróg miasta, urządzono parkingi i place o powierzchni 4 240 m² w sumie na kwotę 11 473 tys. zł. W roku 2018 wartość planowanych w tym zakresie inwestycji to kwota 5 mln zł, a w przypadku dofinansowania przez Urząd Wojewódzki to dodatkowe 1 300 tys. zł. Zakres dotyczy wyłącznie dróg Gminy Miasta Sanoka bez środków finansowych na drogi krajowe.
W sprawozdaniu burmistrza była mowa o porozumieniu, podpisanym 29 grudnia w sanockim magistracie w sprawie przekazania działki przy ul. Stróżowskiej pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a więziennictwem. W zamian do miasta trafią grunty, na których zlokalizowany jest Areszt Śledczy. Porozumienie podpisali: burmistrz Tadeusz Pióro, starosta sanocki Roman Konieczny, dyrektor okręgowy więziennictwa w Rzeszowie płk Marek Grabek. Na spotkaniu obecny był również poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz dyrektor Aresztu Śledczego mjr Jerzy Kmietowicz.
Wymiana, do jakiej doszło, potwierdza inwestycję szacowaną na ponad ćwierć miliarda złotych, którą rząd chce zrealizować na obrzeżach miasta. Mowa o nowoczesnym, bezpiecznym zakładzie karnym. Na działce o pow. 11,52 ha, przy ul. Stróżowskiej w dzielnicy Posada powstaną trzy strefy funkcjonalne terenu ścisłego, administracyjno-gospodarczego i hali produkcyjnej. Ta ostatnia, w ramach programu „Praca dla więźniów” zakłada wybudowanie hali produkcyjnej dającej pracę 300-600 więźniom.
– Zakład Karny, którego otwarcie przewiduje się na koniec 2021 roku, będzie najnowocześniejszy w Polsce. Jego bezpieczeństwo zapewnią nowatorskie rozwiązania, z jakich korzysta się w Niemczech i na Węgrzech. W więzieniu przebywać będzie 800 -1000 więźniów, a nie 1500, jak próbuje się wmówić mieszkańcom. Sanok zyska na tej inwestycji podwójnie. Z krajobrazu centrum miasta zniknie Areszt Śledczy, a działka, na której się znajduje, zostanie przekazana do miasta. Dodatkowo zatrudnienie w nowej jednostce penitencjarnej znajdzie ok. 250 mundurowych. Skorzystają również lokalni producenci i usługodawcy – wyjaśniał Tadeusz Pióro.

W sprawozdaniu była mowa o przebudowie stadionu „Wierchy”. Gmina Miasta Sanoka 6 grudnia 2017 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków funduszu kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „orliki lekkoatletyczne” edycja 2017. Wysokość dofinansowania to 1,5 mln. złotych.
Zakres robót obejmuje: budowę 400 m bieżni okrężnej sześciotorowej, budowę bieżni prostej ośmiotorowej, budowę skoczni do skoku wzwyż, budowę skoczni do skoku w dal, trójskoku, budowę rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu młotem i rzutu dyskiem, budowę dwóch rzutni do rzutu oszczepem, budowę skoczni do skoku o tyczce, wykonanie chodników wokół bieżni, montaż telebimu wraz z konstrukcją wsporczą. Nawierzchnie będą wykonane z poliuretanu i będą posiadać świadectwa PZLA umożliwiające przeprowadzenie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. W związku z wykonaniem wymienionych wyżej robót istnieje konieczność przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej pod nawierzchnią.
Burmistrz poinformował, że otwarcie ofert nastąpiło 3 stycznia br. Wpłynęły dwie oferty: firmy Interhall Sp. z o.o., Katowice, oferującej wykonanie zadania za kwotę 5.845.511,66 zł., oraz firmy MORIS POLSKA sp. z o.o. Warszawa, oferującej wykonanie zadania za kwotę 6.396.581,13 zł.
Obecnie komisja sprawdza poprawność ofert i w najbliższych dniach zostanie wyłoniony wykonawca robót. Po podpisaniu umowy przystąpi do realizacji zadania. Termin zakończenia robót został ustalony na listopad 2018 roku.

– 4 stycznia 2018 r. w sanockim magistracie podpisano umowę na budowę nowego dworca multimodalnego. Inwestycja warta 16 mln zł zostanie zrealizowana do końca października 2018 roku. Wykonawcą inwestycji jest rzeszowska firma BIPV System sp. z o. o. Umowę podpisali: burmistrz Tadeusz Pióro, skarbnik Bogdan Florek oraz prezes zarządu wykonawcy Przemysław Bilewski. Obecny był również kierownik budowy Sławomir Kopeć. Nowy dworzec będzie zlokalizowany w miejscu dotychczasowego, przy ul. Lipińskiego w Sanoku na działce o pow. 74 ary. Jego powierzchnia wyniesie 1274 m2. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje. Znajdą się na nich: poczekalnie, kasy, bar z zapleczem socjalnym, boksy sklepowe, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia techniczne dla ochrony i kierowców. Przy dworcu przewidziano parking. Funkcjonować będą windy, z czego dwie przy kładce nad torami, która również zostanie całkowicie przebudowana – mówił burmistrz, podkreślając, że o tę inwestycję władze miasta zabiegały od początku kadencji. – Zrezygnowano z wizji poprzednich włodarzy, zakładającej zlokalizowanie dworca na trudnym terenie w okolicach ulic Grunwaldzka-Daszyńskiego, gdzie wymagana była budowa wartej kilkanaście milionów złotych tzw. „drogi śródmiejskiej”. Nowe władze zdobyły dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozdysponował Miejskim Obszarom Funkcjonalnym środki na realizację inwestycji. Gmina Miasta Sanoka w ramach MOF Sanok-Lesko na zadanie pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko” warte 30 mln zł otrzymała blisko 20 mln złotych. Projekt zakłada nie tylko budowę dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego, ale także zakup 11 niskoemisyjnych autobusów, które na mocy umowy podpisanej 22 listopada dostarczy do końca października tego roku Autosan.
Dworzec przy ul. Lipińskiego pozwoli na skupienie całego transportu autobusowego i ruchu pasażerskiego w jednym miejscu. Będzie on dobrze skomunikowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z własnych środków przeprowadzi generalny remont ulic: Lwowskiej, Kolejowej i właśnie Lipińskiego. Wszystkie prace drogowe zostaną wykonane do końca września bieżącego roku.
Burmistrz przypomniał, że obecnie przewoźnicy korzystają z różnych miejsc i przystanków. Inwestycja rozwiąże problem podróżnych, przyjmując przewoźników w jednym miejscu. – Każdego dnia firmy transportowe na terenie powiatu sanockiego wykonują usługi, dowożąc ludzi do zakładów pracy, szkół. Tu również skupia się transport na trasach Sanok – Rzeszów, Sanok – Krosno oraz z Sanoka do miejscowości bieszczadzkich. Korzysta z niego także wielu turystów. Mamy nadzieję, że wraz z oddaniem inwestycji do użytku problem podróżnych zostanie rozwiązany.
9 stycznia przekazano teren pod budowę nowego dworca w Sanoku dla firmy BIPV System sp. z o.o.
Burmistrz przypomniał konferencję, zorganizowaną wspólnie z posłem na Sejm RP Piotrem Uruskim, starostą sanockim Romanem Koniecznym 29 grudnia podsumowującą inwestycje realizowane w 2017 roku i informującą o planach na rok 2018.
W sprawozdaniu znalazła się wzmianka o „Tygodniku Sanockim: – Po kilkunastu latach przerwy „Tygodnik Sanocki” ogłosił plebiscyt na „Złotą dziesiątkę 2017″ Wytypowano 36 kandydatów, reprezentujących większość dyscyplin sportu, uprawianych w Sanoku. Konkursowe kupony ukazywać się będą w „Tygodniku Sanockim” w styczniu i w lutym, rozstrzygnięcie nastąpi na początku marca. Gazeta zwróciła się z prośbą o objęcie patronatem plebiscytu do Burmistrza Miasta Sanoka.

Burmistrz poinformował, że do noworocznego wydania Gazety Samorządowej „Tygodnik Sanocki” została dołączona płyta z nagraniem wierszy Janusza Szubera, które autor – od 8 grudnia 2017 r. Honorowy Obywatel Sanoka – czyta w oprawie muzycznej zespołu INSZA. 7 stycznia, płyta zebrała pochlebne recenzje w audycji „Ulica Kulturalna” Radia Rzeszów.”
– W bieżących sprawach spotkałem się z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marią Kurowską, ze Starostą Sanockim Romanem Koniecznym, Posłem Piotrem Uruskim, Komendantem Policji Andrzejem Stępniem, Prezesem Autosanu Michałem Stachurą, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofem Dżuganem, Dyrektorem Okręgowym Więziennictwa w Rzeszowie Markiem Grabkiem, Prezesem Karpat-bud Tomaszem Polkiem, Dyrektorami, Prezesami podległych miastu instytucji. Dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobków – sprawozdawał Tadeusz Pióro.
Na koniec informacja: 7 lutego Miasto Sanok wraz z Urzędem Marszałkowskim będzie organizatorem uroczystego otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej w sportach zimowych. W Sanoku zostaną przeprowadzone następujące dyscypliny: łyżwiarstwo szybkie, short track, hokej, łyżwiarstwo figurowe.
oprac. msw