Burmistrzowie z Podkarpacia chcą włączenia ich miejscowości do miast średnich tracących swoje funkcje

 

Burmistrzowie sześciu podkarpackich miast zaapelowali do premiera o ujęcie ich miejscowości na liście miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Chcą w ten sposób uzyskać dostęp do wsparcia w ramach „Pakietu dla średnich miast”.

We wspólnym wystąpieniu do premiera burmistrzowie Ustrzyk Dolnych, Leska, Zagórza, Cieszanowa, Narola oraz Kańczugi poprosili o zmianę kryteriów wielkości miast i w ten sposób umożliwienie również mniejszym miastom korzystania ze środków zewnętrznych dedykowanych dla miast średnich.

Chodzi o dostęp do pieniędzy z tzw. „Pakietu dla średnich miast”. W 2017 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało wsparcie dla miast średnich, które ma wynieść ponad 2,5 mld zł. W tym celu stworzona została lista 122 miast średnich, które zostaną takim wsparciem objęte. Stworzono ją w oparciu o analizę przygotowaną przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Czytaj:  Czarne prognozy. PAN: 122 miastom w Polsce grozi zapaść

Miasta średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefiniowane jako miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli było to miasto powiatowe). Wszystkie miasta dokonano ocenie pod kątem spełnienia siedmiu kryteriów: zmiany zarejestrowanej liczby ludności, prognozy liczby ludności GUS do 2035 roku w powiecie, zmiany liczby bezrobotnych, zmiany dochodów własnych w budżetach gmin, zmiany liczby udzielonych noclegów, zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz zmiany liczby siedzib największych spółek wg listy 2000 Rzeczpospolitej.

Dla takich miast już w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej dedykowane są nabory, w których miasta mogą pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację ich zadań własnych. W 2017 roku takich naborów było 11, w 2018 roku – 8, zaś w 2019 roku – 9 naborów.

W swoim apelu burmistrzowie zwrócili uwagę, że w opracowaniu PAN został pokazany zbiór 913 gmin miejskich i miejsko-wiejskich wraz ze wskazaniem liczby spełnionych kryteriów. Jak zauważyli samorządowcy, zdecydowana większość miast woj. podkarpackiego spełnia minimum trzy kryteria, podczas gdy Ustrzyki Dolne spełniają minimum sześć kryteriów. Spośród tego zbioru dokonano wyboru 255 gmin miejskich i miejsko-wiejskich kierując się kryterium wielkości danego miasta.

„Określenie liczebności miast na poziomie minimum 20 tys. mieszkańców spowodował, że takie miasta jak m.in. Ustrzyki Dolne, Lesko, Zagórz, Cieszanów, Narol czy Kańczuga na liście miasta wymagających wsparcia nie znalazły się, mimo spełnienia kryteriów” – zaznaczono w piśmie do premiera.

Burmistrzowie wskazali, że w ten sposób zablokowano im udział w niektórych przedsięwzięciach finansowanych ze źródeł zewnętrznych. „W związku z powyższym uważamy, iż w ramach tworzonych wieloletnich planów rozwoju podjęte powinny być zindywidualizowane działania ukierunkowane na zapobieganie marginalizacji i zjawiskom kryzysowym nie tylko w miastach średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze ale też miastach małych, które charakteryzują się tożsamymi cechami” – zaapelowali samorządowcy.

Dodatkowo gmina Ustrzyki Dolne zleciła prof. Przemysławowi Śleszyńskiemu opracowanie pod nazwą „Kształtowanie się pozycji w systemie osadniczym i powiązań funkcjonalnych Ustrzyk Dolnych na tle procesów społeczno-gospodarczych w regionie”. Z analizy jednoznacznie wynika, iż również miasto i gmina Ustrzyki Dolne wymagają wsparcia podobnego, jak miasta które znajdują się na liście miast średnich.

Bartosz Romowicz – Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Zdzisław Zadworny– Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Andrzej Żygadło– Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
Adam Snarski– Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Grzegorz Dominik– Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Ernest Nowak– Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Źródło: Serwis Samorządowy PAP