Odpowiedzialnie, ale bez paniki – konferencja prasowa w Sali Herbowej

 

Odpowiedzialnie, ale bez paniki – konferencja prasowa w Sali HerbowejW Sali Herbowej Urzędu Miasta w czwartek 12 marca zwołano konferencję prasową w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju niebezpiecznego wirusa, mogącego zagrozić zdrowiu i życiu także mieszkańców Sanoka i Powiatu Sanockiego. W konferencji uczestniczyli  burmistrz Tomasz Matuszewski, starosta Stanisław Chęć i zastępca burmistrza Grzegorz Kornecki.

– Chcemy poinformować Państwa, a za Państwa pośrednictwem wszystkich mieszkańców o aktualnej sytuacji oraz o działaniach prewencyjnych, podjętych przez urząd, a przede wszystkim o zaleceniach, których przestrzeganie może zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby – zwrócił się do dziennikarzy burmistrz Matuszewski.

Już 4 marca w urzędzie został powołany zespół, nazwany roboczo sztabem kryzysowym, aby na bieżąco monitorować sytuację w mieście pod kątem odbywających się imprez i zgromadzeń.

W środę 11 marca zostało zwołane zebranie zespołu kryzysowego w składzie poszerzonym o dyrektorów szkół, jednostek podległych, dyrektorów muzeów, spółek komunalnych, proboszczów oraz przedstawicieli sanepidu. Na spotkaniu był obecny także starosta Stanisław Chęć.

Starosta podczas konferencji poinformował o zamknięciu szkół podległych powiatowi oraz muzeów. Nie przerywa pracy jedynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. – Chcę zaapelować do młodzieży licealnej, aby unikała wszelkich zgromadzeń – mówił Stanisław Chęć. – Dwa tygodnie przerwy w nauce to nie są ferie ani wakacje, to okres kwarantanny, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Proszę też, aby w tym okresie młodzież w miarę możliwości roztoczyła opiekę nad młodszym rodzeństwem, a przynajmniej starała się pomóc w tym swoim rodzicom.

Wiceburmistrz Grzegorz Kornecki poinformował o decyzjach dotyczących funkcjonowania miejskich szkół:

– Od poniedziałku wszystkie placówki będą zamknięte. Dotyczy to szkół, przedszkoli i żłobków. Dwa dni, czwartek i piątek mijającego tygodnia, zgodnie z zaleceniem wojewody w szkołach zapewnialiśmy opiekę dzieciom, dając czas rodzicom na zorganizowanie opieki od poniedziałku 16 marca.

Zawiesza działalność Sanocki Dom Kultury i Kino SDK, odwołane zostają koncerty, nie będziemy oglądać ekspozycji w Muzeum Historycznym i w skansenie.

– Na dziś planowaliśmy zwołanie spotkania z przedsiębiorcami z terenu Sanoka i powiatu sanockiego, jednak by nie stwarzać sytuacji zagrożenia, ograniczymy się do zredagowania komunikatu i przesłania go drogą mejlową – powiedział burmistrz Tomasz Matuszewski. – Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji. O godzinie 11 (czwartek 12 marca) w kraju było stwierdzonych 47 przypadków zarażenia koronawirusem, z tego dwa odnotowano w Rzeszowie. Zbliżają się święta i przyjazdy osób, które przebywają w miejscach uznanych za strefy podwyższonego ryzyka, jak na przykład Włochy, Niemcy czy Wielka Brytania. Dlatego musimy zachować szczególną ostrożność i stosować się ściśle do zaleceń sanepidu.

Przede wszystkim należy unikać zgromadzeń. Ograniczenie kontaktów między ludźmi odgrywa kluczową rolę w szybkości rozprzestrzenią się wirusów w populacji. Pomoże opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa, dzięki czemu więcej osób zakażonych będzie mogło otrzymać pomoc i wrócić do zdrowia.

– Podjęliśmy decyzję o zamknięciu obiektów Centrum Rehabilitacji i Sportu, za naszym przykładem zrobił to także burmistrz Ustrzyk Dolnych. Po wczorajszym zebraniu sztabu kryzysowego ksiądz proboszcz parafii Chrystusa Króla na Wójtostwie podjął decyzję o przełożeniu uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania, która mogłaby w kościele zgromadzić przeszło tysiąc osób –  dziękuję za podjęcie takich odpowiedzialnych kroków – kontynuował burmistrz Matuszewski.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 zalecane jest ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie oraz we wszystkich instytucjach. Osobiste wstawiennictwo niech odbywa się jedynie w sprawach naprawdę ważnych i niecierpiących zwłoki. Pozostałe niech będą załatwiane telefonicznie i za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon zaufania dla seniorów – seniorzy powinni w tym okresie pozostawać w domach, dlatego pod tym numerem telefonu będą mogli  zgłaszać swoje potrzeby i otrzymać niezbędną pomoc.

W przypadku złego samopoczucia oraz podejrzenia, że możemy być zarażeni koronawirusem, należy dzwonić pod numer alarmowy sanepidu lub po karetkę.

– Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że najważniejszym słowem w obecnej sytuacji jest odpowiedzialność. Przypominajmy o tej odpowiedzialności – tutaj dziennikarze mają do spełnienia niezwykle ważną rolę i liczę na Państwa współpracę. Nie mamy w obecnej chwili powodów do paniki, jednak trzeba zachować wszystkie zalecane środki ostrożności.