Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych dofinansuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Stanisław Chęć, starosta sanocki wraz z wicestarostą Januszem Cecułą oraz skarbnikiem powiatu – Edytą Szałankiewicz podpisali 7 lipca w Rzeszowie z Pełnomocnikami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – Małgorzatą Magdoń i Maciejem Szymańskim umowę na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, F.

Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 70% zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy oraz autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla gminy Zagórz.

Natomiast w wysokości 80% zostaną dofinansowane dwa kolejne zadania, tj.: wymiana okien w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „ Świetlik” w Sanoku oraz remont i wymiana wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Progres” w Sanoku.

Łączna wartość dofinansowania czterech zadań to 511 634,25 zł.

źródło: Powiat sanocki