W Dobrej odsłonięto pomnik majora “Hubala” Henryka Dobrzańskiego

W sobotę 15 sierpnia w Dobrej odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu “Hubalowi” w 80 rocznicę jego bohaterskiej śmierci. Projekt budowy pomnika i jego uroczyste odsłonięcie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobra oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Warto dodać, że pomnik powstał wyłącznie ze społecznych składek mieszkańców Sanoka i Gminy Sanok oraz krajan z USA i Kanady.

Uroczystość uhonorowania majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” w rocznicę jego bohaterskiej śmierci odbyła się w dniu Święta Wojska Polskiego, a jej patriotyczny charakter podkreślał bohaterskie zasługi Majora „Hubala”, legionisty, oficera WP, sportowca-olimpijczyka, obrońcy w wojnie obronnej w 1939 roku i na koniec dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, ostatniej regularnej formacji wojskowej na terytorium II RP, ostatniego obrońcy Ojczyzny.
Ceremonia odsłonięcia pomnika rozpoczęła się uroczystą mszą św. za duszę śp. Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrej z niezwykle podniosłą i patriotyczną homilią wygłoszona przez ks. Proboszcza Pawła Pelca Po zakończonej mszy świętej zaproszeni goście wraz z mieszkańcami Dobrej przemaszerowali w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce pod batutą Szymona Kielara pod pomnik, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Wszyscy zgromadzeni pod pomnikiem bohatera odśpiewali Hymn Państwowy, a Żołnierze 21 Batalionu Logistycznego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa wraz z Harcerzami ZHP Hufca Ziemi Sanockiej zaciągnęli wartę honorową.

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl
Starosta Powiatu Sanockiego Pan Stanisław Chęć
Wójt Gminy Sanok Pani Anna Hałas

Przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, sołtys wsi Dobra Anna Dziurdziewicz oraz Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przywitały wszystkich zaproszonych gości oraz zebranych mieszkańców, dziękując za przybycie i organizację uroczystości. Serię okolicznościowych przemówień patronów uroczystości rozpoczęła Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego Jolanta Sawicka, odczytaniem specjalnego listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanego do wszystkich zgromadzonych na uroczystości, w którym Prezydent podkreślał ważność zorganizowanego wydarzenia oraz zasługi majora “Hubal”, jakie ten położył w dziedzinie obrony Ojczyzny w latach 1918-1940.

Po odczytaniu Wicewojewoda wręczyła pani sołtys Annie Dziurdziewicz dyplom gratulacyjny związany z Narodowym Patronatem Prezydenta RP od prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra oraz do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Następnie, Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Adam Drozd odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława skierowany do organizatorów uroczystości. Po nim usłyszeliśmy wystąpienie Starosty Powiatu Sanockiego Stanisława Chęcia. W imieniu nieobecnego na uroczystości prezesa Stowarzyszenia “Hubalowa Rodzina” Andrzeja Dyszyńskiego oraz Henryka Sobierajskiego – wnuka Majora “Hubala” specjalny list skierowany do Pani Przewodniczącej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika odczytała Pani Marta Kostka, wiceprezes stowarzyszenia. Po zakończeniu oficjalnych wystąpień, zebrani na uroczystości, wzięli udział w najbardziej podniosłej i uroczystości chwili, tj. ceremonii odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Uroczystego odsłonięcia dokonały gospodynie imprezy – sołtys wsi Dobra Anna Dziurdziewicz oraz Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, po czym ks. proboszcz Paweł Pelc dokonał aktu poświęcenia. Ceremoniału dopełniło zapalenie znicza pamięci Majora “Hubala” przez córkę Hubalczyka Tomasza Bobowskiego ps. Budziwoj – Barbarę Leszczyńską i Wiceprezes Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” Martę Kostkę.

Po tym nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Majora „Hubala”:

 

 1. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, wieniec złożyła Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki wraz z Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adamem Drozdem; 2. Starosta Powiatu Sanockiego – Stanisław Chęć wraz z Wicestarostą Januszem Cecułą i członkiem Rady Powiatu Andrzejem Chrobakiem;
  3. Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas wraz z Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, sołtys wsi Dobra Anną Dziurdziewicz;
  4. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku ppłk Dariusz Brzeżawski;
  5. Przedstawiciele Stowarzyszenia ” Hubalowa Rodzina” – Marta Kostka wraz Marią Barbarą Leszczyńską;
  6. Prezes Związku Rodu Kątskich w Sanoku – Pani Barbara Ćwik-Kątska;
  7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra;
  8. Radny Powiatu Sanockiego Stanisław Lewicki wraz z długoletnim sołtysem wsi Dobra Tadeuszem Woźniakiem;
  9. Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku dr Jarosław Serafin;
  10. Młodzież szkolna wsi Dobra.

 

Obchody zwieńczyła wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu jednej z najstarszych na ziemi sanockiej orkiestr dętych – Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce pod batutą Szymona Kielara. Na zakończenie kilka ważnych słów wygłosił współinicjator i koordynator projektu Robert Antoń, który dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości powiedział, że: 80 rocznica bohaterskiej śmierci Majora, to okazja do przypomnienia a zarazem przywołania pamięci człowieka niezwykłego, żołnierza i oficera Wojska Polskiego, sportowca-olimpijczyka, człowieka honoru i niezłomnych zasad, dla którego złożona przysięga żołnierska była świętą.
Podziękował Państwu Annie i Stanisławowi Dziurdziewiczom oraz innym mieszkańcom Dobrej, za chęci, determinację i zaangażowanie, które sprawiły, że budowa pomnika została zrealizowana.

Podziękował również za ich kultywowanie pamięci o przodkach – o wszystkich Dobrzańskich, którzy od roku 1402 żyli w Dobrej, i żyją do tej pory. Równie gorąco dziękował Tadeuszowi Krajnikowi z Chicago, którego zaangażowanie i koordynowanie zbiórką funduszy w USA i Kanadzie sprawiły, że projekt został zrealizowany w takim zakresie, w jakim został zaplanowany. Gorące podziękowania skierował również do wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji i pięknej oprawy sobotniej uroczystości.

Nad całością uroczystości, jej porządkiem i merytoryczną oprawą czuwał moderator Pan Wojciech Pajestka.

Po zakończonej części oficjalnej zaproszeni goście spotkali się z członkami Stowarzyszenia oraz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Domu Ludowym. Mały poczęstunek był okazją do wymiany uwag i refleksji na temat uroczystości.

Tekst: R.A.
Photo by Langstudio – Grzegorz Langenfeld