Konsultacje ws. poszerzenia granic Sanoka. Oświadczenie burmistrza Tomasza Matuszewskiego

Otrzymaliśmy oświadczenie burmistrza Tomasza Matuszewskiego w sprawie jutrzejszej sesji Rady Miasta. Publikujemy je poniżej:

Oświadczenie

Burmistrza Miasta Sanoka 

 

 

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Miasta Sanoka nie będzie rozpatrywana decyzja o poszerzeniu granic Sanoka.

W porządku IX Sesji jest jedynie projekt uchwały dotyczący konsultacji społecznych ws. poszerzenia granic. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta pozwoli mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych na przedstawienie swojej opinii na temat koncepcji przyłączenia sąsiednich sołectw do Miasta Sanoka. Konsultacje to procedura konieczna, zapisana w harmonogramie działań podejmowanych przez gminy przystępujące do procesu poszerzenia granic. Instrument konsultacji społecznych jest demokratycznym narzędziem pozwalającym na swobodne wyrażenie opinii wszystkim mieszkańcom.

Cała procedura poszerzenia granic będzie prowadzona z poszanowaniem zasad demokracji i podmiotowości każdego mieszkańca.

Burmistrz Tomasz Matuszewski