Odznaczenia państwowe dla pracowników Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego

Jak ważny dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego jest sprzęt medyczny wiemy o tym doskonale. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe nieustannie powiększa swoje zaplecze medyczne. 28 września odbyło się uroczyste poświęcenie czterech ambulansów. Jednak najważniejsi są ludzie, którzy narażając swoje własne bezpieczeństwo niosą pomoc potrzebującym. Andrzej Duda, prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Bieszczadzkiego Pogotowia  Ratunkowego.

Niebawem, bo 13 października będzie obchodzony Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji w Sanoku uroczyście poświecono cztery nowe ambulanse oraz wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom BPR.

– Z kilkudniowym wyprzedzeniem możemy świętować Dzień Ratownictwa Medycznego poprzez nadanie zasłużonym pracownikom Bieszczadzkiego Pogotowania Ratunkowego odznaczeń państwowych. W sierpniu tego roku minęło trzy lata od rozpoczęcia działalności BPR jako samodzielnego podmiotu leczniczego. Te trzy lata to okres intensywnego rozwoju, organizacji podmiotu oraz włączenia w struktury pogotowania ratownictwa medycznego z trzech powiatów – powiedziała Beata Pieszczoch, dyrektor BPR.

Oznaczało to rozszerzenie działalność z pięciu zespołów ratownictwa medycznego na 17 zespołów, a także zatrudnienie ponad 100 ratowników medycznych i pielęgniarzy. Przez cały ten okres pracownicy pracowali nad wymianą taboru samochodowego i sprzętu medycznego, tak aby w możliwie jak najlepszy sposób wzmocnić system Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnić mieszkańcom naszego regionu, jak również turystom, którzy tak chętnie odwiedzają Bieszczady jak najwyższe bezpieczeństwo zdrowotne. Pozyskanie funduszy na rozwój BPR oraz walkę z COVID-19 było możliwe dzięki wsparciu ministerstwu zdrowia, wojewody podkarpackiego, marszałka woj. podkarpackiego, staraniom władz samorządowych powiatu sanockiego, projektom unijnym, środkom z funduszu sprawiedliwości, fundacji SiePomaga oraz wsparciu wielu przyjaciół BPR, których nie sposób wymieniać.

– Dzięki tym działonom w ciągu trzech lat udało nam się wymienić na nowe 13 ambulansów medycznych oraz pozyskać nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia, są to m.in.: defibratory, respiratory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Ambulanse, które zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego zostały zakupione w ramach dwóch projektów – dodała.

W lipcu 2020 roku zakupiono w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronwirusa SARS COV-2 dwa ambulanse z kompletnym wyposażeniem. Wartość projektu to niecałe 2 mln zł. W ramach kolejnego projektu „Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego w walce z koronawirusem” ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zakupione w lipcu tego roku dwa nowe ambulanse oraz środki ochrony osobistej i preparaty do dezynfekcji. Wartość projektu to 1,4 mln zł. Nowe samochody to najwyższej klasy Mercedesy SPRINTERY 419 z automatyczną skrzynią biegów.

– Nowe ambulanse oraz sprzęt medyczny to niezwykle ważny element systemu ratownictwa, jednakże system nie mógłby wykonywać swoich zadań, gdyby nie jego najistotniejszy element, jakim są ludzie: ratownicy medyczni, pielęgniarze, lekarze, którzy z pełnym zaangażowaniem i wysiłkiem niekiedy działając w obliczu zagrożenia własnego życia niosą profesjonalną pomoc każdemu człowiekowi. Ponad rok temu doświadczyliśmy czegoś nowego, nieoczekiwanego i nieprzewidywanego – pandemii koronwirusa. W obliczu nieznanego zagrożenia wszyscy poczuliśmy lęk i niepewność o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje. Mimo tego zagrożenia personel BPR podjął walkę na pierwszej linii frontu walcząc z COVID-19. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że stanął na wysokości zadania. Przez okres trwającej pandemii, mimo wielu trudności, a także zakażeń wśród pracowników, nie zdążył się ani jeden dzień, w którym zespół ratownictwa medycznego nie wyjechałby na pomoc osobom potrzebującym – zakończyła Beata Pieszczoch.

Roman Froń, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego poświecił karetki. Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego to dzień w którym możemy podkreślić znaczenie zawodu ratownika medycznego oraz poświecenie i zaangażowanie tej grupy zawodowej w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Bieszczadzkiego Pogotowania Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczyła Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki. Za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego Złotym krzyżem zasługi został odznaczony Janusz Bukład. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Piotr Bogdan, Artur Fineczko, Wiesław Florek, Jan Haręzga, Piotr Jurczak, Ryszard Kisiel, Jacek Krech, Adam Paszko, Piotr Piotrowski, Wiesław Rokita, Tadeusz Skowroński, Zenon Skowroński, Czesław Sołopatycz.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczono: Łukasz Czuchry, Artur Druciak, Piotr Hołubowski. Medalem brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni: Wojciech Gierlach, Szczepan Pączek.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Janusz Bukład, który podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Ewie Leniart, wojewodzie podkarpackiemu, Stanisławowi Chęciowi, staroście powiatu sanockiego oraz Beacie Pieszczoch, dyrektor BPR.

– Odznaczenia jakie otrzymaliśmy to dla nas zaszczyt i duże uznanie. Cieszymy się, że tak ciężka praca została zauważona i wynagrodzona. Początki BPR były bardzo trudne, jednak na tamten czas kluczową, a dzisiaj niezbędną była decyzja o powstaniu BPR – powiedział Bukład.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe dysponuje obecnie 17 Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM). W tym 16 ZRM to zespoły podstawowe i 1 ZRM zespół specjalistyczny. ZRM zlokalizowane są w 14 podstacjach na terenie 4 powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

dcz