20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu powstał w 2001 roku. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Joanna Leszczyńska – Skubel. 23 listopada w auli Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się uroczystość jubileuszowa DPS w Zagórzu na której zaprezentowano film o historii działalności, a także sylwetki uczestników Domu, na którym można było dostrzec, jakie zmiany przeszła placówka podczas swojej dwudziestoletniej działalności.

Budynek został poddany termomodernizacji. Prace remontowo-budowlane objęły pomieszczenia administracyjno-biurowe i sanitarno-higieniczne. Zniwelowano bariery architektoniczne, montując poręcze i windę. Pracownie Domu doposażono w nowe sprzęty, meble oraz pomoce dydaktyczne. Dokonano modernizacji wielospadowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, śniegołapami i instalacją odgromową. Wymieniono piec kondensacyjny wraz z grzejnikami, a sale zyskały klimatyzatory. Budynek ma także nowe drzwi wejściowe. Ogród ozdobiono roślinami oraz alejkami wysypanymi różnokolorowym kamieniem. W 2019 r. zakupiono drugiego busa do przewozów uczestników. Pierwszym dyrektorem placówki był obecny na sali Piotr Kijowski. Początkowo Dom obejmował wparciem 20 uczestników, obecnie jest to 40 osób. Przez cały okres funkcjonowania placówki z pomocy skorzystało 104 uczestników z różnymi schorzeniami. Uczestnicy w ramach oferty programowej mają możliwość rozwinięcia własnych talentów, a także zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Dyrektor placówki w kilku słowach wspomniała o początkach placówki, obawach, ale również wyzwaniach i nadziejach, jakie wiązali z nowopowstałym miejscem.

– Po dwudziestu latach można jednak stwierdzić, że nasze obawy zostały rozwiane, sprostaliśmy wszystkim wyzwaniom, a nadzieje zostały spełnione i zrodziły się nowe. Dom tętni życiem, a jego sercem są nasi uczestnicy. – powiedziała Joanna Leszczyńska – Skubel.

20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w ZagórzuPodczas uroczystości wręczono również pięć medali za długoletnią służbę, przyznanych przez Prezydenta RP dla zasłużonych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Aktu dekoracji dokonała Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki. Złoty medal otrzymał Jerzy Rogoż. Medalami srebrnymi zostali nagrodzeni Joanna Leszczyńska – Skubel oraz Maria Ryniak, a brązowe otrzymali Magdalena Pałasiewicz – Trzaska i Jakub Masłowski. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu młodej artystki Laury Pietryki.

esw