Podsumowanie XLII sesji Rady Powiatu Sanockiego. Starosta z podwyżką, rezygnacja Nabywańca, pożegnanie Hniłki

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Sanockiego radni przyjęli budżet na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028. O szczegółach można przeczytać, klikając w poniższy link:

https://tygodniksanocki.pl/2021/12/30/budzet-powiatu-sanockiego-na-2022-rok-uchwalony/

W porządku obrad sesji znalazły się również punkty dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla starosty Stanisława Chęcia, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. W obydwu przypadkach radni pozytywnie przyjęli uchwały. Ponadto 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących został zatwierdzony Program Naprawczy dla sanockiego szpitala na lata 2022-2024.

Radni wyrazili również zgodę na odwołanie Tadeusza Nabywańca ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego. Radny Nabywaniec złożył rezygnację z powodu objęcia funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” Damian Biskup, członek Zarządu Powiatu Sanockiego zawnioskował o powołanie zespołu ds. organizacji działalności wspólnej jednostek powiatu sanockiego i innych instytucji. Celem utworzonego zespołu byłaby pomoc oraz działalność na rzecz osób z problemami natury psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz młodych osób z terenu powiatu sanockiego.

– Moja interpelacja ma na celu podjęcie tematu powołania zespołu fachowców, który w oparciu o nasze szkoły średnie, szpital, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotuje program reagowania i profilaktyki dotyczącej tej właśnie płaszczyzny życia społecznego w powiecie sanockim – argumentował radny Biskup.

Sesja Rady Powiatu Sanockiego była także okazją do złożenia życzeń i podziękowania za długoletnią pracę Bogusławie Hniłce, naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która odeszła na zasłużoną emeryturę.