Budżet Powiatu Sanockiego na 2022 rok uchwalony

29 grudnia 14 głosami za, przy jednym przeciwko (radna Marzena Dziurawiec) i jednym wstrzymującym (Tomasz Gankiewicz) został przyjęty przez Radę Powiatu Sanockiego budżet na 2022 rok. Pozytywnie przyjęta została również uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

Budżet na 2022 rok przewiduje dochody w kwocie 106 773 178,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią 101 162 365,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 5 610 813,00 zł.

Z kolei wydatki na 2022 rok zaplanowano na kwotę 117 524 480,00 zł, w tym są wydatki bieżące – 100 118 204,00 zł oraz wydatki majątkowe – 17 406 276,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu Sanockiego na przyszły rok wynosi 10 751 302,00 zł.

W 2022 roku przychody Powiatu Sanockiego przewiduje się w wysokości 14 231 496,00 zł, zaś rozchody w kwocie 3 480 194 zł obejmą spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych z ubiegłych lat.

Utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 118 000,00 zł oraz celowa na zadania oświatowe w wysokości 1 000 000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 167 000,00 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2022 roku należą:

 • Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gmin Bukowsko, Zarszyn i gminy wiejskiej Sanok – etap I;
 • Przebudowa drogi Besko – Mymoń;
 • Przebudowa drogi Sanok – Bukowsko w miejscowości Sanoczek;
 • Przebudowa drogi Krzemienna – Raczkowa – Jurowce (budowa chodnika w Srogowie Górnym);
 • Przebudowa drogi Jurowce – Trepcza w miejscowości Srogów Dolny;
 • Przebudowa drogi Poraż – Zagórz w miejscowości Poraż;
 • Przebudowa drogi Pisarowce – Nowotaniec w miejscowości Nadolany;
 • Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Okulickiego) przy budynku socjalnym wielorodzinnym;
 • Przebudowa drogi Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Wołoska;
 • Przebudowa drogi Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w miejscowości Prusiek;
 • Przebudowa drogi Długie – Pakoszówka w miejscowości Strachocina;
 • Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Konopnickiej);
 • Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Okulickiego) przy firmie Ciarko;
 • Przebudowa drogi Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w miejscowości Niebieszczany;
 • Przebudowa drogi Haczów – Besko w miejscowości Besko;
 • Przebudowa drogi w Sanoku (ul. Słowackiego i Stróżowska);
 • Przebudowa drogi Sanok – Bukowsko w miejscowości Pobiedno.

mn

Reklama

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj