Rada Seniorów ma za sobą I kadencję

Dobiegła końca I kadencja Rady Seniorów. Dziś w Sali Herbowej odbyło się ostatnie spotkanie radnych. Niektórzy zdecydowali się kontynuować pracę w Radzie Seniorów II kadencji, która pierwsze spotkanie odbędzie już w listopadzie.

To był trudny czas dla seniorów, którzy zadeklarowali pracę w Radzie i kadencji. Wybuch epidemii przeszkodził w realizacji wielu planów, a przede wszystkim – ograniczył spotkania radnych oraz ich aktywność w terenie.

Przypomnijmy: sześcioosobowa Rada Seniorów I kadencji obradowała pod przewodnictwem Andrzeja Pańki. W skład rady weszli: Krystyna Małecka, Maria Roszniowska, Wanda Wojtuszewska, Kazimierz Zarzyka i Marek Perschke.

Radni dziękowali sobie nawzajem za miłą współpracę, burmistrz Tomasz Matuszewski dziękował radnym – przede wszystkim za działania, które miały na celu integrację międzypokoleniową oraz aktywizację osób, które już nie pracują zawodowo, a które mają wiele pomysłów, a przede wszystkim doświadczeń – i chętnie się nimi dzielą.

Ostatnie posiedzenie Rady Seniorów I kadencji przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.