O czym zdecydowali radni miejscy?

Podczas wczorajszej (wtorek 25 października) sesji Rady Miasta debatowano m.in. nad dopłatami do gospodarki odpadami, podwyżką podatków od nieruchomości oraz sprzedażą lokalu, w którym ma swoją siedzibę PTTK. Dyskutowano też o miejskim budżecie i konsekwencjach rządowych ustaw.

Nie wszyscy chcą płacić za śmieci?

Gospodarka odpadami komunalnymi powinna się bilansować. Co to oznacza w praktyce? Zwyczajnie: to, że mieszkańcy powinni płacić za wywóz i utylizację odpadów tyle, ile kosztuje ich transport i zagospodarowanie w spalarniach i sortowniach. Ustawa dopuszcza sytuacje, w których z budżetu miejskiego można przeznaczyć kwotę na dopłatę do systemu zagospodarowania odpadów, jeżeli system nie jest w stanie się zbilansować. W Sanoku w tym roku z budżetu miasta przeznaczono 2,5 miliona złotych na dopłatę do gospodarki „śmieciowej” – o tym zdecydowali radni na wczorajszej sesji.

Dlaczego sanocki system nie chce się zbilansować? Mówiła o tym na wczorajszej sesji Aneta Kończak-Kucharz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydział przez ostanie miesiące zlecił kontrole, które wykazały, że na terenie miasta jest wiele nieruchomości, których właściciele, najoględniej mówiąc, błędnie wypełnili deklaracje i po kontroli okazywało się, że w lokalach zamieszkuje więcej osób, niż zostało to podane w deklaracjach.

– Docelowo rozważamy zmianę wzoru deklaracji oraz zastosowanie programu, który zweryfikuje deklarację ‘śmieciową” ze zużyciem wody w danym lokalu – mówiła naczelnik Kończak-Kucharz.

Podatki w górę

W przyszłym roku podatek od nieruchomości wzrośnie o 11,8 proc. – taką decyzje podjęli radni głosami: 13 – „za” podwyżką, 6 „przeciw”. Poprzedzająca glosowanie dyskusja była burzliwa, a poziom emocji wysoki. Radna Teresa Lisowska zwróciła uwagę na fakt, że samorządy tracą poprzez politykę podatkowa rządu – rząd „daje”, zmuszając jednocześnie samorządy do podejmowania decyzji o podwyżkach podatków lokalnych.

Skarbnik przedstawił wyliczenia, ile zapłacimy więcej w skali roku. I tak: właściciel domu o powierzchni 150 m2 zapłaci 54 zł więcej.  Za mieszkanie o pow. 60 m2 zapłacimy o 8 zł więcej. Za budynek o pow. 100 m2 związany z działalnością gospodarczą w ciągu roku trzeba będzie zapłacić o 292 zł więcej.

PTTK kupi lokal

Długo dyskutowano nad sprzedażą lokalu, w którym swoją siedzibę ma PTTK. Sanocki oddział Towarzystwa chce przeprowadzić gruntowny kosztowny remont. Radni mieli wiele wątpliwości, ostatecznie podjęto uchwałę, która pozwoli na wykupienie lokalu przez organizację, której rozliczne zasługi dla rozwoju turystyki i promocji miasta wyliczano w dyskusji poprzedzającej głosowanie.