Nagrody 3. Forum Gospodarczego rozdane

„Nagrody Forum Gospodarczego przyznajemy osobom i podmiotom, które partnerują Miastu, wspierając inicjatywy społeczne, wdrażając nowe technologie, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, turystycznego i promocji Sanoka” – mówił burmistrz Tomasz Matuszewski. W tegorocznej edycji przyznano pięć nagród.

Nagrody przyznano w kategoriach: Partner Miasta Sanoka, Kultura i Promocja, Menadżer Roku, Biznes i Sport, Zasłużony dla Sanockiej Przedsiębiorczości.

Tomasz Jadczyszyn otrzymał Nagrodę 3. Forum Gospodarczego w kategorii Zasłużony dla Sanockiej Przedsiębiorczości za wieloletnią pracę menadżera łączącego rozwój firmy z pielęgnowaniem tradycji i wdrażaniem zasad ekonomii społecznej, a także w uznaniu roli, jaką firma Jadczyszyn sp. z o. o. spełnia w gronie lokalnych przedsiębiorców oraz w podziękowaniu za liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Menadżerem Roku został Józef Leśniak prezes Automet Group – w uznaniu zasług dla rozwoju jednej z największych sanockich firm poprzez wprowadzanie nowych technologii i nowoczesne kreatywne zarządzanie.

Jerzy Ginalski odebrał nagrodę dla Muzeum Budownictwa Ludowego w kategorii Kultura i Promocja – rzeczywiście nieoceniony jest wkład sanockiego skansenu w promocję wielokulturowego dziedzictwa Sanoka i ziemi sanockiej i godne każdej nagrody inicjatywy podejmowane w trosce o rozwój turystyki.

W kategorii Partner Miasta Sanoka nagrodę otrzymała firma Marma Polskie Folie – w uznaniu zasług dla rozwoju cennych inicjatyw społecznych i biznesowych w regionie oraz w podziękowaniu za nieocenione wsparcie dla sanockiego hokeja.

Nagroda w kategorii Biznes i Sport przypadła twórcom Wiki Sanok w podziękowaniu za podejmowanie działań na rzecz rozwoju sportu, promocję zdrowego stylu życia oraz liczne inicjatywy adresowane do lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Nagrodzeni otrzymali od burmistrza Tomasza Matuszewskiego pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Nagrody 3. Forum Gospodarczego rozdane

Rozpoczęło się 3. Forum Gospodarcze