Czekają nas podwyżki opłat za śmieci!

Podczas wczorajszej (26 stycznia) sesji Rady Miasta Sanoka radni podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od marca zamiast 29 zł za odpady segregowane zapłacimy aż 39 zł, natomiast osoby nie segregujące śmieci zapłacą 78 zł.

Uchwała o podniesieniu stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych po raz pierwszy była procedowana podczas listopadowej sesji. Wówczas radni byli przeciwni takiemu rozwiązaniu. Szybko zmienili zdanie i teraz zagłosowali za podwyżkami cen za śmieci. Nowe stawki, które będę nas obowiązywać wynoszą za odpady segregowane 39 zł od osoby, natomiast osoby, które nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny zapłacą 78 zł od osoby.

„Gmina ma przede wszystkim obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W budżecie miasta na rok 2023 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokość 12 mln 622 tys. zł. Niemniej w związku z Zarządzeniem Nr 1 77 5122 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2022 r. cena za przyjęcie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej w Krośnie będzie niższa i wyniesie od 1 stycznia 2023 r. 666,97 zł, netto/720,33 zł brutto za I tonę odpadów zmieszanych. Zatem koszt zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasta Sanoka wyniesie 3 mln 717 tys. zł, czyli będzie niższy o 38.505,00 zł od kosztów ujętych w planie budżetu miasta. W związku z tym wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 wyniosą 12 mln 384 tys. zł” – tak brzmi uzasadnienie projektu uchwały.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie było 26.928 osób.
Radni zagłosowali za podwyższeniem opłat na 39 zł. Jednak cena mogła być jeszcze wyższa, jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały „pokrycie wydatków z opłaty za gospodarowanie odpadami, bez konieczności dopłat z budżetu, co jest zgodne ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawartej w Uchwale nr 816012022 z dnia 30 .12.2022 r . będzie możliwe dopiero przy wysokości stawki 40 zł od osoby”. Oznacza to, że radni mogli zafundować mieszkańcom jeszcze wyższe stawki opłat za śmieci – 40 zł za osobę. Nowe stawki będę obowiązywać od marca.

Dzięki nowym stawkom będzie możliwe prawidłowe wykonanie budżetu, bez wyższych cen zabrakłoby ponad 3 mln zł.

Uchwałę przegłosowano 10 głosami „za”: Ryszard Karaczkowski, Piotr Kot, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Marian Osękowski, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Radosław Wituszyński, Beata Wróbel. 9 radnych było „przeciw”: Roman Babiak, Maciej Drwięga, Zofia Kordela-Borczuk, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Adam Kornecki, Grzegorz Kozak, Sławomir Miklicz, Jakub Osika, Henryka Tymoczko.

dcz