Brak środków na spłatę alimentów – czy szybka chwilówka to dobry pomysł?

Dług alimentacyjny jest traktowany w Polsce na tyle poważnie, że za niewywiązywanie się z tego obowiązku grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu rodziców nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie wywiązuje się z tak podstawowej powinności, jak zapewnienie odpowiednich warunków materialnych swojemu dziecku. Na szczęście jest też i druga grupa, która stara się regularnie partycypować i w kosztach i w wychowaniu swojego potomstwa. Niekiedy jednak dochodzi do wydarzeń, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają przekazanie środków pieniężnych na potrzeby dziecka. Czy chwilówka jest w tym przypadku dobrym pomysłem? Jak wywiązać się ze swojego obowiązku, gdy zabraknie gotówki?

Czym jest szybka chwilówka?

Zanim przejdziemy do rozważań na temat zasadności zaciągania pożyczki, warto doprecyzować, jakim rodzajem zobowiązania jest chwilówka. Pożyczka krótkoterminowa jest, inaczej mówiąc wspomnianą chwilówką. Swoją nazwę zawdzięcza bardzo krótkiemu okresowi kredytowania, który nie przekracza trzech miesięcy. Jest również jedynym tego typu zobowiązaniem na rynku. Chwilówki udostępniane są przez firmy pozabankowe, nie spotkamy ich zatem w komercyjnym banku. Przez krótki okres kredytowania, kwota pożyczki krótkoterminowej jest na ogół niższa niż pozostałych pożyczek oferowanych przez firmy pozabankowe. Średnio konsumenci pożyczają od 2 000 do 3 000 złotych.

Cechą wyróżniającą chwilówkę jest również forma jej spłaty. Pożyczoną kwotę należy zwrócić w całości do końca trwania umowy. Rolą pożyczkobiorcy jest zatem zgromadzenie środków na spłatę w trakcie dość krótkiego okresu kredytowania. Różnica w porównaniu z pożyczką ratalną polega zatem na tym, że pożyczkobiorca nie oddaje chwilówki w miesięcznych ratach, lecz musi np. co miesiąc (po wypłacie) odłożyć sumę, którą w ostatnich dniach umowy przeleje na rachunek bankowy firmy pozabankowej. Dość istotne w przypadku pożyczek z krótkim okresem spłaty, jest dotrzymanie obowiązujących terminów. W przypadku niewywiązania się postanowień umowy, konsument będzie ponosił dodatkowe koszty.

W przypadku chwilówek można również manewrować okresem kredytowania. Niektóre firmy z góry narzucają, czas, w jakim należy oddać pożyczone środki. Czas ten może wynosić od 30 do 90 dni. Na rynku pozabankowym są również firmy, które dają wnioskodawcy wybór, w jakim czasie dokona zwrotu. Na ogół pożyczkobiorca może zaciągnąć chwilówkę na 30, 45, 60 lub 90 dni. Bardzo dobrym rozwianiem może być również zaciągnięcie pierwszej darmowej chwilówki. Niektóre firmy w ten sposób zachęcają nowych klientów do skorzystania ze swoich usług. Więcej informacji na temat chwilówek i pożyczek ratalnych znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl.

Podstawowe obowiązki rodzica

  • 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Taki zapis możemy odnaleźć w Kodeksie rodzinny i opiekuńczy Art. 133. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka. Przyjmijmy, że większość dzieci nie posiada majątku własnego, z którego są w stanie pokryć koszty swojego utrzymania. Zatem to na rodzicach ciąży odpowiedzialność za zaspokojenie wszystkich niezbędnych do życia potrzeb.

Jeżeli rodzice nie żyją i nie wychowują dziecka lub dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym, to przeważnie alimenty płaci osoba, która nie zajmuje się dzieckiem lub dziećmi na co dzień i nie mieszka z małoletnim pod jednym dachem.

Terminowe płacenie alimentów jest szczególnie istotne, gdy dziecko jest na tyle małe, że rodzic sprawujący opiekę nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Niemniej jednak, dziecko w każdym wieku powinno być zabezpieczony ze strony obojga rodziców. Co powinien zrobić rodzic, który nie posiada środków na alimenty?

Brak środków na spłatę alimentów – czy szybka chwilówka to dobry pomysł?

Czy chwilówka na dowód osobisty, czyli inaczej mówiąc, szybka chwilówka jest dobrym pomysłem, gdy nie mamy pieniędzy na alimenty? Nie da się ukryć, że każdy powinien wypełnić ten bardzo ważny obowiązek. Dobro dziecka powinno być dobrem nadrzędnym. Co jednak zrobić w sytuacji trudnej, np. gdy straciliśmy pracę, ulegliśmy wypadkowi lub jesteśmy chorzy? Czy w takim przypadku powinniśmy skorzystać z pożyczki pozabankowej?

Tak naprawdę na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele bowiem zależy od indywidualnej sytuacji, danej osoby. Jeśli wiemy, że nasza sytuacja finansowa jest przejściowa, faktycznie pożyczka może być dobrym rozwiązaniem. Musimy mieć jednak pewność, że jesteśmy w stanie zwrócić zobowiązanie w terminie. W przeciwnym razie narażamy siebie, a tym samym swoje potomstwo narazić na dalsze konsekwencje finansowe.

Nie da się ukryć, że bez źródła dochodu nie będziemy w stanie utrzymać ani siebie, ani dziecka. Zatem musimy mieć pracę lub inny dochód, który pozwoli nam na spłatę kolejnych alimentów, a także na swoje utrzymanie i spłatę zobowiązania.

Jak dobrać odpowiedni produkt do swojej sytuacji materialnej?

Często naszą pierwszą myślą, jest zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej. Z pewnością jest to dobry wybór, gdy jednorazowo nie mamy pieniędzy na spłatę alimentów. Jeżeli jednak kwota, którą potrzebujemy, jest wyższa, spłata chwilówki może być kłopotliwa. W tym przypadku warto, rozważyć zaciągniecie pożyczki ratalnej, której zwrot rozłożony będzie na dłuższy czas. Niższa miesięczna rata nie wpłynie tak negatywnie na nasz budżet. Inaczej mówiąc, nasz kapitał nie zostanie tak mocno obciążony, a my będziemy w stanie na bieżąco wprowadzać zmiany, mające na celu poprawę naszej sytuacji. Czy szybka chwilówka na spłatę alimentów jest dobrym wyborem? Z pewnością tak, pod warunkiem, że będziemy w stanie zgromadzić środki na jej zwrot.