W Sanoku powstanie nowoczesny zakład karny

Dzisiaj została podpisana umowa na „Budowę Zakładu Karnego w Sanoku – I etap inwestycji”. Inwestorem zadania jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie. Planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2024 roku. Inwestycja ma powstać przy ul. Stróżowskiej.

Budowa Zakładu Karnego w Sanoku – pierwszy etap inwestycji obejmuje: etap I – budynek pawilonu zakwaterowania osadzonych i budynek widzeniowy. Decyzję pozwolenia na budowę zakładu wydał starosta Powiaty Sanockiego 9 sierpnia 2019 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę blisko 60 mln zł. Wykonawcą jest firma Texom. W skald inwestycji wchodzi budowa kompleksu dwóch budynków: pawilonu penitencjarnego o pojemności około 260 miejsc oraz budynku widzeń.

Realizacja inwestycji wpisuje się w działania Służby Więziennej polegające na pozyskiwaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych, poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom i stosowaniu nowoczesnych i ekologicznych technologii, zapewniono bardziej ekonomiczne funkcjonowanie przyszłej jednostki.
Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w związku z czym inwestycję można uznać za nieuciążliwą dla środowiska.

W budynkach zostaną zastosowane rozwiązania mające zapewnić warunki niezbędne do korzystania dla osób niepełnosprawnych: wejścia do budynku znajdować się będą na jednym poziomie; wszystkie kondygnacje w budynku będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon zaprojektowano w prostokątnym układzie, zwartej formie, z trzema kondygnacjami nadziemnymi, jedną kondygnacją podziemną i poddaszem nieużytkowym z dachem czterospadowym. Zlokalizowany jest w centralnej części terenu inwestycji. Wyposażony będzie w instalację wykorzystującą wody opadowe z dachów budynków. Tak zwana woda szara wykorzystywana będzie do spłukiwania toalet. Jako rozwiązanie systemowe w celu poprawy efektywność energetycznej budowanych pawilonów w każdym z nich zaprojektowano instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja ma zostać sfinansowana w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025”. W ramach realizacji określonego w art. 9 pkt 4 cytowanej ustawy przedsięwzięcia nr 4 pn. „Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej”.