Polsko-koreańska współpraca

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka wziął udział w seminarium, które było podsumowaniem polsko-koreańskiego projektu „Use of Big Data sources in monitoring changes in tourism”. Seminarium odbyło się w Sali Kolumnowej Muzeum Zamku w Łańcucie.

Seminarium organizowane było przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt realizowany jest przez koreańskie konsorcjum Kyung-Hee University w ramach koreańskiego „Programu Dzielenia się Wiedzą”. Program ma na celu stworzenie podstaw do wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej poprzez wspieranie projektów w obszarach, w których Korea Południowa ma bogate doświadczenie, czyli planowanie rozwoju gospodarczego, polityka makrofinansowa,
nauka i technologia, kultura, sport i turystyka, finanse publiczne, zdrowie, rynek pracy i środowisko. Projekt „Wykorzystywanie źródeł Big Data w monitorowaniu zmian w turystyce w Polce” wyznaczy nową jakość w zakresie łączenia statystycznych i pozastatystycznych źródeł danych, w szczególności wykorzystania Big Data (w tym danych od operatorów komórkowych) do jeszcze dokładniejszego monitorowania takich zjawisk jak ruch graniczny, czy baza noclegowa. Rezultatem projektu będą wytyczne dotyczące ram prawnych dostępu do danych operatorów komórkowych, wykorzystania tych danych do tworzenia statystyk w dziedzinie turystyki, propozycje programów i dobrych praktyk w zakresie metodologii i zasobów ludzkich potrzebnych do pracy z dużymi zbiorami danych.

– Uważam, że projekt ten jest bardzo ciekawy i wartościowy, ponieważ pokazuje, jak nowoczesne technologie mogą wspierać rozwój turystyki w Polsce. Jestem wdzięczny za możliwość wzięcia udział w panelu oraz uczestniczenia w seminarium i wymiany doświadczeń z ekspertami z Korei Południowej oraz Polski. Wierzę, że przyczyni się to do poprawy jakości danych i usług turystycznych w naszym mieście – podsumowuje burmistrz.