Po paszport do Sanoka!

Od października mieszkańcy trzech powiatów: sanockiego, leskiego oraz bieszczadzkiego będą mogli wyrobić paszport w Sanoku. W budynku dworca multimodalnego powstał Terenowy Punkt Paszportowy, który będzie przyjmować petentów przez pięć dni w tygodniu.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie szacuje, że w tylko w sanockim oddziale, wydawanych będzie ok. 8 tys. dokumentów rocznie. Do tej pory najbliższa placówka, w której można było uzyskać paszport znajdowała się w Krośnie. Mieszkańcy południowej części regionu składali tam ok. 16 tys. wniosków o wydanie tego dokumentu. Rocznie w województwie podkarpackim wydawanych jest ponad 100 tys. paszportów.

Powstanie Punktu to realizacja postulatów mieszkańców Sanoka i efekt współdziałania władz rządowych i samorządowych. Dzięki temu mieszkańcy Sanoka i powiatu sanockiego, ale także powiatu leskiego i bieszczadzkiego będą mogli wyrobić paszport bliżej swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności wyjeżdżania do Krosna, Przemyśla, czy Rzeszowa.

W nowo utworzonej jednostce paszportowej będzie można m. in. złożyć wniosek o wydanie paszportu, odebrać sporządzony paszport, zgłosić jego utratę, wyrazić zgodę na wydanie dokumentu dla małoletniego dziecka w innym województwie lub w konsulacie, zasięgnąć informacji w sprawach paszportowych. Aby umożliwić szybką obsługę klientów, w Punkcie Paszportowym w Sanoku utworzono dwa stanowiska do obsługi petentów.

Punkt Paszportowy w Sanoku mieści się przy ulicy Lipińskiego 31 w budynku nowoczesnego dworca autobusowego. Będzie obsługiwał interesantów w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8.00 – 15.15, we wtorek 11.00 – 17.45, w piątek 9.00 – 15.15.