Nowa Lewica anonsuje „Manifest Leśny”

Lokalni kandydaci Komitetu Wyborczego Nowa Lewica zaprezentowali w Sanoku „Manifest Leśny”, przedstawiając postulaty odnoszące się do ochrony lasów.

Ogólnopolski „Manifest Leśny” został podpisany przez ok. 200 organizacji pozarządowych.  Dotyczy przede wszystkim oddania lasów obywatelom, konsultowania np. ze środowiskami naukowymi takich kwestii jak wycinki i tego, w jaki sposób lasy są gospodarowane. Wszystko po to, aby można było uznać, że tereny leśne są wspólnym dobrem i żeby nie były przedmiotem politycznego wykorzystywania i gospodarczej eksploatacji.

Działacze zwracali uwagę na wzmożoną wycinkę lasów oraz na problemy parków narodowych. Ponadto poruszyli istotne dla nich problemy mniejszych miejscowości i ich wyludniania, spadku populacji ludzi młodych, kłopoty z dostępem do usług publicznych. Wspomnieli także o Funduszu Kruszenia Betonu w kwestii wprowadzenia zieleni na rynki miejskie oraz o potrzebie zwrócenia uwagi na konopie. Według nich jest to uniwersalna roślina, m.in. zapewniająca produkcję tlenu, wykorzystywana do produkcji materiałów budowlanych.

W konferencji prasowej uczestniczyli kandydaci listy nr 3 KW Nowa Lewica: Łukasz Rydzik, Wiktoria Aleksandra Barańska, Piotr Wojnarowski (oboje z Sanoka), Tomasz Rysz, Tomasz Koral. Poza polityką są oni zaangażowani w działania na rzecz środowiska i ekologii (np. w ramach Ligi Ochrony Przyrody czy Zielonej Wiosny).

Piotr Paszkiewicz