Zwołana na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka nie przyniosła spodziewanego przez niego efektu. Zdecydowaną większością głosów radni odrzucili wniosek w sprawie emisji obligacji komunalnych. Więcej w piątkowym numerze TS.

(bb)