Imię i nazwisko: Jerzy Domaradzki

Data i miejsce urodzenia: 20 września 1968 roku, Sanok

Wykształcenie: średnie – Studium Nauczycielskie w Krośnie (kierunek – wychowanie fizyczne).

Kariera zawodowa: nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1, praca w Niemczech, od 2004 do 2006 roku właściciel firmy „Adler” (branża samochodowa – sprzedaż aut do Unii Europejskiej), od 2006 do 2022 r. opiekun niepełnosprawnej córki, obecnie pomaga w działalności firmy „Orion”.

Rodzina: żona Wiesława, synowie Damian (32 lata), Rafał (25) i Filip (13), córka Sylwia (niepełnosprawna od urodzenia, zmarła w 2022 r. mając  26 lat), dwoje wnuków – Iga i Jakub.

Zainteresowania: praca, sport, gospodarka, samorząd.

Kadencja w radzie: pierwsza.

Wybrany z listy: Inicjatywa Sanocka.

Klub radnych: Razem dla Sanoka.

Przynależność do komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Infrastruktury Miejskiej, Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej.

Postulaty w radzie: jest tego bardzo dużo, ale najważniejsze są te, do których zobligowała mnie Inicjatywa Sanocka:
– sprawdzenie, czy wszyscy radni spełniaj kryteria – wniosek już złożony,
– obniżenie wynagrodzenia burmistrza z 95 na 84 procent ze stawki obowiązującej w rozporządzeniu Rady Ministrów – wniosek już przeszedł,
– obniżenie diet radnych lub alternatywnie kary finansowe za brak uczestnictwa w sesjach i posiedzeniach komisji – wniosek zostanie złożony po dokładnym zapoznaniu się z kwotami diet,
– audyt finansów miejskich,
– oszczędności kosztów (Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej – ze szczególnym naciskiem na kwestię transportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Miejska),
– sprawozdanie z działalności Sanockiej Fundacji Sportu,
– kontrola spółki Hydro Sanok,
– kontrola w pełnym zakresie działań burmistrza jako organu wykonawczego.

Fot. Tomasz Sowa