Imię i nazwisko: Maciej Drwięga

Data i miejsce urodzenia: 10 marca 1969 r., Sanok.

Wykształcenie: wyższe – Uniwersytet  Jagielloński w Krakowie (1993 – mgr socjologii, 1996 – mgr historii, 2014 – dr nauk społecznych w zakresie socjologii), dodatkowe kwalifikacje – studium pedagogiczne (UJ), studia podyplomowe z zarządzania oświatą (Uniwersytet Rzeszowski), terapeuta EEG biofeedback kurs kwalifikacyjny I i II stopnia (Biomed Wrocław).

Kariera zawodowa: od 30 lat stale w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a od 20 lat jako jej dyrektor, ponadto od 10 lat jako nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Uczelni Państwowej (dawniej PWSZ).

Rodzina: żona Joanna, synowie Gniewosz (29 lat) i Cezary (21 lat).

Zainteresowania: Sanok, Bieszczady, muzyka rockowa (od ponad 40 lat regularnie jeżdżę na koncerty), uprawianie sportu (pływanie, rower, narciarstwo, chodzenie), socjologia, historia, psychologia, profilaktyka uzależnień, EEG biofeedback.

Kadencje w radzie: VI, VII, VIII, IX.

Wybrany z listy: KWW Niezależni Sanok.

Klub radnych: Razem Dla Sanoka.

Przynależność do komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (przewodniczący) oraz Finansowo-Gospodarczej.

Postulaty w radzie: stworzenie całościowego systemu zintegrowanych ze sobą ścieżek rowerowych oraz skomunikowanie ich z trasą Velo San na terenie Gminy Zagórz; Posada  i Olchowce muszą być w najbliższych latach potraktowane priorytetowo w obszarze inwestycji drogowych, co zresztą burmistrz publicznie obiecał 16 stycznia w Caritasie na spotkaniu z mieszkańcami Posady; zaprojektowanie zjazdu z obwodnicy na wysokości ul. Stróżowskiej; poprawa warunków wyjazdu z ul. Stróżowskiej w kierunku ul. Lipińskiego; rozbudowa cmentarza na Posadzie, przywrócenie budżetu obywatelskiego.

Przy planowaniu i akceptowaniu strategicznych decyzji i inwestycji musi być brana pod uwagę opinia mieszkańców – nie możemy być zaskakiwani przez burmistrza i stawiani pod przysłowiowym „murem”, kiedy o podjętej wcześniej decyzji radni są tylko informowani (jak było w sprawie lokalizacji nowego mostu czy zaproponowanego sposobu poszerzenia granic miasta). Będę zalecał przeprowadzenie merytorycznej oceny realności zapowiadanego projektu wodorowego, przy wykorzystaniu niezależnych ekspertów zewnętrznych, przed podjęciem strategicznych decyzji. Zamierzam wspierać każdą inicjatywę zmierzającą do poprawy funkcjonowania dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.