Imię i nazwisko: Damian Biskup

Data i miejsce urodzenia: 20 października 1979 r., Sanok.

Wykształcenie: EMBA Wyższa Szkoła Menażerska w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (administracja), Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  w Rzeszowie (administracja publiczna), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku (pedagogika), liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych, pozyskiwania środków europejskich i wewnętrznych.

Kariera zawodowa: Powiatowy Urząd Pracy, serwis i usługi IT (prywatna firma), Miejska Biblioteka Publiczna (kierownik administracyjny), działalność wykonywana osobiście  w zakresie pisania i rozliczania różnych projektów unijnych i ministerialnych oraz  w zakresie szkoleń z segmentu IT, Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia” (zastępca dyrektora ds. inwestycji), Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia” w Warszawie (dyrektor oddziału), Polska Grupa Służby Więziennej w Rzeszowie (dyrektor oddziału), od maja wicestarosta sanocki. Dodatkowe funkcje – członek społecznej rady sanockiego szpitala w latach 2015–2024.

Rodzina: żona Bożena, córka Oliwia (15), syn Patryk (14).

Zainteresowania: samorządność, fotografia, sport, rower, media społecznościowe, działalność społeczna.

Kadencje w radzie: V, VI, VII.

Wybrany z listy: Nasz Powiat.

Postulaty w radzie: budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, remont Mostu Białogórskiego i infrastruktury drogowej na terenie powiatu, a w szczególności miasta (drugi etap ul. Mickiewicza, Kościuszki, Konopnickiej, Rymanowskiej i Jagiellońskiej),  inwestycje w infrastrukturę szkolną, stabilizacja finansowa i rozwój szpitala, ciągła poprawa wizerunku starostwa powiatowego  i jednostek podległych, zwiększenie dostępności cyfrowej urzędu, pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu rozwoju powiatu. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju i działalności organizacji pozarządowych. Dbanie o rozwój sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Budowa siedziby Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami  w celu rozwoju południa Podkarpacia.